Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

KONIK STUDIO timeline

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 71
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2023
ISBN/ISSN : 978-83-67578-15-8 978-83-66607-80-4
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Wydawca: Konik Studio, Muzeum Narodowe w Szczecinie
Długość: 220 mm
Szerokość: 9 mm
Wysokość: 310 mm
Cena podstawowa dla wariantu 42,00 zł

 

Studio filmowe KONIK prowadzi duet artystyczny, który tworzą Katarzyna Zimnoch i Paweł Kleszczewski. Pracują w obszarze sztuk wizualnych, nowych mediów, malarstwa oraz filmu animowanego. Są obecni zarówno w przestrzeniach galeryjnych, jak i na festiwalach filmowych.

Wystawa "KONIK STUDIO timeline" w Muzeum Narodowym w Szczecinie (od 12.10.2023 do 10.12.2023)  gromadzi dorobek z ostatnich dziesięciu lat. Prezentowane są malarstwo, animacje i filmy wideo, obrazy, rysunki, grafiki, monotypie, miniatury, tekstury, instalacje, wydruki grafiki komputerowej. Będzie można poznać proces powstawania filmu, jego etapy, porównać storyboardy (scenopisy), fragmenty animatików. Film i animacja w wykonaniu KONIK STUDIO to tworzywo takie jak farby i deska, a nie medium narracyjne i masowa rozrywka. To filmy artystyczne i eksperymentalne. Wykraczają poza opowiadanie historii, tworząc fantastyczne obrazy pełne symboli i archetypów. Eksperymenty doprowadziły artystów do wypracowania własnej techniki – łączenia malarstwa na szkle z animacją komputerową.

 

Konik Film Studio is run by the artistic duo: Katarzyna Zimnoch and Paweł Kleszczewski. They work in the fields of visual arts, new media, painting and animated film. They are present both in gallery spaces and at film festivals.

The exhibition "KONIK STUDIO timeline" at the National Museum in Szczecin (from 12.10.2023 to 10.12.2023) compiles the work of the recent ten years. We will see paintings, animations and video productions, drawings, graphics, monotypes, miniatures, textures, installations and computer graphics prints. It will be possible to become familiar with the filmmaking process and its particular stages. There will be the opportunity to compare storyboards and fragments of animatics. Film and animation by KONIK STUDIO mean the use of such material as paint and board, not a narrative medium and mass entertainment. They are artistic and experimental films. They go beyond storytelling to create fantastic images full of symbols and archetypes. Experimentation has led them to develop their own technique, a combination of glass painting and computer animation.

 

Timeline – linia czasu – oś czasu – to wieloznaczne pojęcia odnoszące się do życia w czasie, sekwencji wydarzeń, historii, lecz także do produkcji filmowej czy uniwersum social mediów. W montażu filmowym pojęcie to oznacza „miejsce”, w którym w programie do edycji filmu odbywa się jego tworzenie, gdzie z poszczególnych zasobów wideo, audio i innych elementów tworzy się ruchomy obraz.
Jest to miejsce robocze, obszar modyfikowania, układania świata filmu. Czas rozumiany jest tu jako środek wyrazu, a także narzędzie kształtowania.

 

Paweł Kleszczewski, Katarzyna Zimnoch, Timeline

 

Timeline is an ambiguous term that may refer to life within time, a sequence of events, history, but also to film production or the social media universe. In video editing, it means the ‘location’ where the creation of the film takes place in editing software. There, a motion picture is created from particular pieces of video and audio resources and other elements.
It is a working space, area of modification and arranging the world of the film. Time is understood here as a means of expression and as a shaping tool.

 

Paweł Kleszczewski, Katarzyna Zimnoch, Timeline