Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Kamil Kuskowski 2000–2012

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 167
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2012
ISBN/ISSN : 978-83-87984-73-1
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Bielsko-Biała
Długość: 175 mm
Szerokość: 25 mm
Wysokość: 225 mm
Cena podstawowa dla wariantu 44,00 zł

Katalog "Kamil Kuskowski" wydany z okazji wystawy "Szczęście w nieszczęściu" odbywającej się w Muzeum Narodowym w Szczecinie od 19.04 do 20.05.2012 roku. Projekt zorganizowany przez Meklemburski Dom Artystów w Zamku Plüschow we współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie.

 

...Jego zdolności organizacyjne, komunikatywność, dobra orientacja w obszarze zjawisk artystycznych pomagają Kuskowskiemu spełnić się z powodzeniem w uzupełniającej jego aktywność artystyczną roli kuratora wystaw. Od kilku lat współpracuje w duecie z krytykiem i historykiem sztuki Jarosławem Lubiakiem...

 

Jolanta Ciesielska, Szczęściarz? Manipulator? Czy Hochsztapler?

 

Prace

01. Dekonstrukcje

s.24

02. Ukrztżowania

s.26

03. Tematy malarskie

s.32

04. Bulwary klubowe

s.38

05. Cycki

s.46

06. Muzeum

s.52

07. Portrety panien łódzkich

s.60

08. Polska : Niemcy 972–2006

s.66

09. Egzorcysta X

s.68

10. Uczta malarstwa

s.72

11. Bitwa pod Grunwaldem wg Jana Matejki

s.86

12. Obraz klimatyzowany

s.90

13. Słownik sytuacji

s.94

14. Obraz sztuki

s.98

15. Antysemityzm wyparty

s.106

16. m-a-s-o-n

s.110

17. The Truth of Painting

s.116

18. Bez barier

s.122

19. H.W.D.P.

s.126

20. Szczęście w nieszczęściu

s.132

21. Złódźenie / Złudzenie

s.148

22. Katedra w Reims

s.150

23. Malarz pokojowy

s.154

 

Works

01. Deconstructions

s.24

02. Crucifixions

s.26

03. Painting themes

s.32

04. Club colours

s.38

05. Tits

s.46

06. Museum

s.52

07. Portraits of maidens of Łódź

s.60

08. Poland : Germany 972–2006

s.66

09. Exorcist X

s.68

10. Feast of painting

s.72

11. Battle of Grunwald according to Jan Matejko

s.86

12. Air-conditioned painting

s.90

13. Situational Dictionary

s.94

14. Painting of art

s.98

15. Anti-semitism defaced

s.106

16. m-a-s-o-n

s.110

17. The Truth of Painting

s.116

18. No barriers

s.122

19. H.W.D.P.

s.126

20. Fortune in misfortune

s.132

21. Złódźenie / Złudzenie

s.148

22. Reim cathedral

s.150

23. House decorator / Peace painter

s.154