Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Habitat

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 151
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2005
ISBN/ISSN : 978-8386136-665-0
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 165 mm
Szerokość: 10 mm
Wysokość: 235 mm
Cena podstawowa dla wariantu 1,00 zł

 Katalog do wystawy 6. Bałtyckich Biennali Sztuki Współczesnej w Szczecinie odbywających się od 09.12.2005 do 29.01.2006 roku.

 

 6. Bałtyckie Biennale Sztuki Współczesnej "habitat" oparto na dialogu z miejscem rozumianym jako kulturowo ustrukturyzowane otoczenie, w którym ustala się znaczenia i w którym odbywa się działanie. Habitat ludzki jest w tym sensie wypadkową relacji przestrzennych, społecznych i osobistych, w planie intymnym rozgrywających się w prywatnej przestrzeni domu, w sferze kolektywnej w przestrzeni publicznej...

 

Magdalena Lewoc, habitat

 

 Spis treści

Magdalena Lewoc

habitat

s.7

lista prac

s.26

Stach Szabłowski /Dorota Podlaska/

Fabularyzacja rzeczywistości

s.29

Wojciech Ciesielski /Jarosław Kozlowski/

Ku „, trzeciemu kręgowi"

s.39

Andrzej Wirth /Thomas Martius/

Życie po życiu LAS VENICE

s.47

János Sturcz /Balázs Kicsiny/

Unieruchomieni wędrowcy

s.55

Alexander Skidan /Natalia Pershina Yakimanskaya Gluklya/

Lekki Oddech - ćwiczenie nr 1 dla dziewcząt

s.65

Anders Härm /Marko Mäetamm/

Krwawiące domy

s.77

Adam Mazur /Måns Wrange/

Dobra plotka w Tijuanie, San Diego i Szczecinie

s.85

Joanna Roszak /Małgorzata Jabłońska & Piotr Szewczyk/

Nie-swoje-swoje

s.93

Sebastian Cichocki /Aneta Grzeszykowska & Jan Smaga/

Publiczna architektura na prywatny użytek

s.103

Navenka Šivavec /son: DA/

O niemożności skomunikowania się w kontekście nadmiaru komunikacji

s.113

Otso Kantokorpi /Veli Granö/

Artysta jako przewodnik

s.121

Wojciech Ciesielski /Katarzyna Józefowicz/

Habitat

s.127

lista ilustracji

s.134

biografie artystów

s.140

autorzy tekstów

s.150

 

 Content

Magdalena Lewoc

habitat

s.7

list of works

s.27

Stach Szabłowski /Dorota Podlaska/

Fictionalizing Reality

s.33

Wojciech Ciesielski /Jarosław Kozlowski/

Towards the "Third Circle"

s.43

Andrzej Wirth /Thomas Martius/

LAS VENICE and its Afterlife

s.52

János Sturcz /Balázs Kicsiny/

Stationary Travellers

s.59

Alexander Skidan /Natalia Pershina Yakimanskaya Gluklya/

Light Breathing - excercise no. 1 for girls

s.71

Anders Härm /Marko Mäetamm/

Bleeding Houses

s.81

Adam Mazur /Måns Wrange/

The Good Rumor in Tijuana, San Diego and Szczecin

s.89

Joanna Roszak /Małgorzata Jabłońska & Piotr Szewczyk/

Not ours. Ours

s.97

Sebastian Cichocki /Aneta Grzeszykowska & Jan Smaga/

Public Architecture for Private Use

s.107

Navenka Šivavec /son: DA/

On the Inability to Communicate in a Profusion of Communication

s.117

Otso Kantokorpi /Veli Granö/

Artist as Tour Guide

s.123

Wojciech Ciesielski /Katarzyna Józefowicz/

The Habitat

s.131

list of illustrations

s.137

artists' biographies

s.140

authors of texts

s.150