Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Gabinet pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 59
Rok wydania: 2022
ISBN/ISSN : 978-83-67578-05-9
Język: polski, niemiecki
Miejsce wydania: Szczecin
Wydanie: drugie poprawione
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Format: niestandardowy
Długość: 165 mm
Szerokość: 5 mm
Wysokość: 230 mm
Cena podstawowa dla wariantu 25,00 zł

 

 

Muzeum Narodowe w Szczecinie, mocno związane z pomorską tradycją i historią, od początku swojej działalności stara się jak najszerzej prezentować spuściznę kulturową tych ziem. Jej nieodłącznym elementem są zbiory numizmatyczne i sfragistyczne muzeum, które znalazły się na stałej ekspozycji. Publikacja „Gabinet pomorski. W zwierciadle monet, banknotów i pieczęci” pełni rolę katalogu tej wystawy. Znajdziemy w nim informacje na temat układu ekspozycji a także prezentowanych monet, banknotów i pieczęci na tle historii panowania książęcej dynastii Gryfitów, królów szwedzkich i pruskich, elektorów brandenburskich i cesarzy niemieckich. Publikacja opisuje historię monet książęcych, miejskich i biskupich, monet pomorskich okresu szwedzkiego (1640-1808) i okresu brandenbursko-pruskiego (1640-1753), a także historię pieniądza zastępczego na Pomorzu w latach 1917-1923 oraz pieczęci pomorskich w XIII-XIX wieku. Publikacja jest wydaniem drugim poprawionym.

 

...Monety, banknoty i pieczęcie, poza tym, że pełnią swoją podstawową funkcję środka wymiany lub środka uwierzytelniającego dokument, są grupą źródeł bardzo bogatą w warstwę wizualną. Większość wystaw i opracowań traktuje ją jako nośnik treści artystycznych. A przecież fakt, że te miniaturowe zabytki towarzyszyły panowaniu poszczególnych władców, tak w latach świetności, jak i upadku państwa, pozwala czytać je też jako formę przekazu historycznego. Właściwy jego odczyt umożliwia zdobycie wiedzy na temat dziejów, do których nie zachowały się źródła pisane. W tym duchu prezentujemy pomorskie monety, banknoty i pieczęcie z okresu od XII do początków XX stulecia – ich sfera obrazowa najczęściej wiąże się z władzą, samorządem i tradycją – oraz liczne powiązania ikonograficzne, zwłaszcza pieczęci i bonów, z innymi zabytkami ruchomymi (rzemiosło) i nieruchomymi (architektura)...

 

Genowefa Horoszko, Gabinet pomorski. Wprowadzenie

 

Spis treści

Genowefa Horoszko

Gabinet pomorski. Wprowadzenie

s.4

Genowefa Horoszko

Monety książęce (ok. 1170–1637)

s.9

Monety miejskie (XIV–XV w.)

s.21

Monety biskupie (2. poł. XIII – pocz. XV w.)

s.23

Monety pomorskie okresu szwedzkiego (1640–1808)

s.24

Monety pomorskie okresu brandenbursko-pruskiego (1640–1753)

s.27

Mieszko Pawłowski

Pieniądz zastępczy na Pomorzu (1917–1923)

s.30

Agnieszka Pawłowska

Pieczęcie pomorskie (XIII–XIX w.)

s.40

Das Pommersche Kabinett. Im Spiegel von Münzen, Banknoten und Siegeln (Zusammenfassung)

s.51

Wybrana literatura

s.57