Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Erich Buchholz. Historia sztuki to jedno wielkie fałszerstwo

Ilość stron: 143
Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2022
ISBN/ISSN : 978-3-9824685-1-8
Język: polski, niemiecki, angielski
Miejsce wydania: Berlin
Wydawca: Kunsthaus Dahlem
Długość: 210 mm
Szerokość: 15 mm
Wysokość: 260 mm
Cena podstawowa dla wariantu 60,00 zł

 

Publikacja jest trójjęzycznym katalogiem do wystawy  "Erich Buchholz. Historia sztuki to jedno wielkie fałszerstwo" . Z okazji 50. rocznicy śmierci Ericha Buchholza (1891–1972) Kunsthaus Dahlem i Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z zarządcą spuścizny po artyście oraz Fundacją Sztuki Konkretnej i Designu w Ingolstadt prezentują wystawę poświęconą wszechstronnemu malarzowi, architektowi, rzeźbiarzowi, grafikowi i projektantowi produktu. Do 1933 roku Buchholz był centralną postacią niemieckiej awangardy. Po 1945 roku znalazł się jednak na marginesie życia artystycznego z powodu reprezentowanej stylistyki, a zapewne także rażącego wielu sprzeciwu czy wątpliwości wobec powszechnych narracji współczesnego piśmiennictwa. Teksty takie jak "W moim przypadku oficjalna historia sztuki zawodzi" (1969) czy "Historia sztuki to jedno wielkie fałszerstwo" (1972) odzwierciedlają tę krytykę, która – często odbierana jako ostra – wytykała jednowymiarowość historiografii artystycznej. Celem wystawy jest oddanie hołdu temu nonkonformistycznemu twórcy i podjęcie jego alternatywnych propozycji dla skanonizowanej historii sztuki XX wieku.

 Wystawa czynna od 21 kwietnia do 1 października 2023r.

 

Erich Buchholz musiał być nieustępliwym człowiekiem oraz pewnym siebie artystą. Urodzony 31 stycznia 1891 roku w Bydgoszczy, ówczesnym Brombergu w Prowincji Poznańskiej, w wieku 27 lat i po traumatycznych doświadczeniach pierwszej wojny światowej, ogłosił rok 1918 swoim nowym rokiem urodzenia. Chciał – jak sam później zauważył – w ten sposób powiedzieć światu, że odtąd jego egzystencja miała być rozumiana jako synteza sztuki i życia. Topos ten wpłynął zarówno na jego – pod koniec życia niemal zaciekłą – postawę artystyczną, jak i na napisany po jego śmierci 29 grudnia 1972 roku nekrolog autorstwa Wolfa Vostella: "Buchholz był z natury nieustannym awangardzistą, który w swej koncepcji artystycznej bynajmniej nie lekceważył, jak wielu jego kolegów, rozwoju środowiska, lecz jak sam wcześnie to ujął: "Nie ma tutaj podziału między człowiekiem a dziełem, tutaj jest synteza, z której pochodzę i którą jestem"". Były to słowa dożywotniego idealisty.

 

Friedrich Meschede, Erich Buchholz. Od obrazu do przestrzeni albo próba życia w dziele totalnym

 

 

Spis treści

Dorothea Schöne

Podziękowania

s.10

Dariusz Kacprzak

Erich Buchholz. W piędziesięciolecie śmierci artysty i w stulecie stworzenia dzieła totalnego – Wstęp

s.16

Dorothea Schöne

Paneuropeizm a modernizm. Erich Buchholz i utopie grupy Porza w drugiej i na początku trzeciej dekady XX wieku

s.30

Friedrich Meschede

Erich Buchholz. Od obrazu do przestrzeni albo prób życia w dziele totalnym

s.50

Szymon Piotr Kubiak

"MUSKO" Ericha Buchholza. Kioski awangardy – między architecture parlante a ikonografią nowoczesnych materiałów

s.74

Dorothea Schöne

"W moim przypadku historia sztuki zawodzi". Erich Buchholz – artysta, krytyk i kronikarz kontrowersyjnej epoki

s.96

Ilustracje

s.104

Lista dzieł

s.138

Życiorys Ericha Buchholza

s.142

Stopka redakcyjna

s.144

 

Inhalt

Dorothea Schöne

Danksagung

s.9

Dariusz Kacprzak

Erich Buchholz. Zum fünfzigsten Todestag des Künstlers und zum hundertsten Jahrestag der Entstehung eines Gesamtkunstwerks – eine Einführung

s.13

Dorothea Schöne

Pan-Euripäismus und Moderne. Erich Buchholz und die Utopien der Porza Gruppe in den 1920er- und frühen 1930er-Jahren

s.23

Friedrich Meschede

Erich Buchholz. Vom Bild zum Raum oder der Versuch, ein Gesamtkunstwerk zu leben

s.39

Szymon Piotr Kubiak

"MUSKO" von Erich Buchholz. Kioske der Avantgarde – zwischen architecture parlante und Ikonografie moderner Materialien

s.63

Dorothea Schöne

"An mir scheitert die Kunstgeschichte". Erich Buchholz, Künstler, Kritiker und Chronist einer umstrittenen Epoche

s.91

Tafelteil

s.104

Werkliste

s.138

Vita Erich Buchholz

s.140

Impressum

s.144

 

Content

Dorothea Schöne

Acknowledgement

s.11

Dariusz Kacprzak

Erich Buchholz. On the fiftieth anniversary of the death of the artist and the hundredth anniversary of the origination of a Gesamtkunstwerk – An introduction

s.18

Dorothea Schöne

Pan-Europeanism and modernism. Erich Buchholz and the utopias of the Porza Group in the 1920s and early 1930s

s.34

Friedrich Meschede

Erich Buchholz. From the image to the space or the attempt to live a Gesamtkunstwerk

s.56

Szymon Piotr Kubiak

"MUSKO" by Erich Buchholz. Kiosks of the avant-garde – between architecture parlante and the iconography of modern materials

s.82

Dorothea Schöne

"Art history has failed with me". Erich Buchholz as artist, critic and chronicler of a contentious era

s.100

Plates

s.104

List of Objects

s.134

Vita Erich Buchholz

s.143

Imprint

s.144