Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Die Oder als Kulturlandschaft: über Geschichte und Alltag in der deutsch-polnischen Grenzregion / Odra jako krajobraz kulturowy. Historia i codzienność na polsko-niemieckim pograni

Ilustracje: kolorowe
Język: polski, niemiecki
Ilość stron: 255
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 1998
ISBN/ISSN : 83-86136-05-7
Długość: 23 mm
Szerokość: 16 mm
Cena podstawowa dla wariantu 15,00 zł

"(…) w sierpniu 1993 r. utworzono Komisję Ochrony Zabytków i Muzealnictwa Polski i Brandenburgii, z zamiarem intensyfikacji współpracy muzeów z Brandenburgii i Polski zachodniej. Wynikiem wspólnego wysiłku jest przedłożona książka, towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem, która jest mozaiką przedstawień kraju i ludzi, historii, współczesności i przyszłości regionu po obu stronach Odry".

fragment tekst