Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Contemporary identities. Current artistic creation in Poland

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 176
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2004
ISBN/ISSN : 83-89260-87-5
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 160 mm
Szerokość: 15 mm
Wysokość: 230 mm
Cena podstawowa dla wariantu 15,00 zł

Katalog do wystaw ""Anne, Marie, Madeleine", "Pieces of Identity" oraz "Spaces of Intimacy" odbywających się 04.03–03.04.2005 w Muzeum Narodowym w Szczecinie. W ramach sezonu polskiego we Francji NOVA POLSKA 2004, stowarzyszenie apollonia – zgodnie ze swoimi statutowym celem wspierania europejskiej współpracy i wymiany artystycznej, a w szczególności kooperacji z krajami Europy Centralnej i Wschodniej, organizuje szeroką akcję, której tematem jest polska sztuka współczesna.

 

 W ciągu dziesięciu ostatnich lat w Polsce zmieniono i gruntownie odnowiono instytucjonalny kształt sztuki, a sama sztuka wpisana została w zupełnie nowy kontekst. Ta burzliwa dekada udowodniła, że sztuki wizualne odgrywają ważną rolę w procesie renegocjacji tak tradycyjnych, jak i aktualnych kulturowych paradygmatów. Dynamika obecnych czasów uwidacznia się w sposobie, w jaki postrzegana jest sztuka i w tym, jak można ulokować artystów w tym nowym, społeczno-politycznym kontekście. Chcąc uchwycić ten czas musimy być świadomi skomplikowanej zbitki postaw artystycznych, często stojących wobec siebie w ideologicznej i estetycznej opozycji. To oczywiste, że społeczno-polityczna i ekonomiczna transformacja oraz proces budowania demokratycznych instytucji musiały odcisnąć swoje piętno zarówno na procesie tworzenia sztuki, jak i na sposobie jej odbioru. Chciałbym w tym wstępie skoncentrować się głównie na tych pracach i artystach, którzy skupili na sobie uwagę i których dotyczyły szerokie dyskusje prowadzone nie tylko wewnątrz, ale głównie na zewnątrz czysto artystycznego kontekstu...

 

Aneta Szyłak, Dziesięć lat zamieszania. Sztuka polska 1993-2003

 

 Spis treści

 

Dimitiri Konstantinidis

Wstęp

s.5

Nowa Sztuka w Polsce

 

Aneta Szyłak

Dziesięć lat zamieszania. Sztuka polska 1993-2003

s.17

Sebastian Cichocki

Śmierć i zmartwychwstanie: uwagi o nurcie krytycznym w najnowszej sztuce polskiej

s.37

Magdalena Ujma

Sztuka krytyczna i co dalej?

s.53

Jolanta Ciesielska

Fotografia po fotografii

s.68

Ryszard W. Kluszczyński

Sztuka wideo o Polsce

s.84

Tożsamość dziś. Współczesna sztuka polska

 

Magdalena Lewoc

Anna, Maria, Magdalena

s.100

Dimitri Konstantinidis

Fragmenty tożsamości

s.124

Anne Laval

Pomiędzy tożsamością i intymnością. Portrety Sylwii Kowalczyk i Zeldy Klimkowskiej

s.132

Łukasz Gorczyca

Plan – Aneta Grzeszykowska & Jan Smaga

s.137

Ryszard W. Kluszczyński

Przestrzenie intymności

s.161

 

 Content

Dimitiri Konstantinidis

Introduction

s.4

New Polish Art

 

Aneta Szyłak

Ten Years of Disturbance. Polish Art 1993-2003

s.8

Sebastian Cichocki

Death and Resurrection: Remarks about Critical Trend in the Recent Polish Art

s.28

Jolanta Ciesielska

Critical Art and What Next?

s.47

Jolanta Ciesielska

Photography after Photography

s.61

Ryszard W. Kluszczyński

Video Art in Poland

s.77

Contemporary Identities. Current Artistic Creation in Poland

 

Magdalena Lewoc

Anne, Marie, Magdaleine

s.94

Dimitri Konstantinidis

Pieces of Identity

s.121

Anne Laval

Between Identity and Intimacy. Portraits of Sylwia Kowalczyk and Zelda Klimkowska

s.129

Łukasz Gorczyca

Plan – Aneta Grzeszykowska & Jan Smaga

136

Ryszard W. Kluszczyński

Spaces if Intimacy

s.157

Artists' biographies

s.166

List of illustrations and photo credits

s.170

Organization & Thanks

s.173