Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły

Cena podstawowa dla wariantu 35,00 zł
Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 143
Oprawa: miękka
Rok wydania: Warszawa - Szczecin
ISBN/ISSN : 978-83-63365-58-5
Długość: 165 mm
Szerokość: 10 mm
Wysokość: 235 mm

Publikacja towarzyszyła wystawie objazdowej po Polsce o tym samym tytule, która realizowana była w latach 2017-2020.  Szczcińska odłsona wystawy miała miejsce w Muzeum Narodowym w Szczcinie  - Muzeum Tradycji Regionalnych od 31 października 2017 do 7 stycznia 2018 roku.

W aspekcie chronologicznym prezentowana wystawa dotyczyła wąskiego odcinka dziejów Europy zamykajacego się w przedziale niespełna 150 lat. Okres Wędrówek Ludów jest zazwyczaj datowany od ostatniej ćwierci IV do poczatków VI wieku. Na niniejszej ekspozycji przedstawiamy go w szerszej perspektywie, w przybliżeniu od III do początków VII w. Jest to okres, gdy można zaobserwować w pełnej krasie czas przejścia między końcem starożytności a początkami wczesnego średniowiecza. Podobnie ramy geograficzne wystawy, formalnie zawarte między dorzeczami Odry i Wisły, nie są ściśle przestrzegane. W celach porównawczych pokazujemy materiały pochodzące z sąsiednich obszarów, np. terenów zachodnich Bałtów na Pojezierzu Olsztyńskim, a także bardziej odległych regionów, jak np. Krymu. Te ostatnie są wytworami potomków społeczeństw wywodzących się z ziem Polski.

Spis treści:

Aleksander Bursche: Wstęp. Barbarzyńskie tsunami, s. 7-15.
Małgorzata Latałowa: Przyrodnicze ślady przemian osadniczych między Odrą a Wisłą w I tysiącleciu po Chr. s. 17-23.
Magdalena Mączyńska: Okres Wędrówek Ludów w Europie, s. 25-31.
Magdalena Mączyńska: Ziemie w dorzeczu Odry i Wisły w III i IV w. po Chr., s. 33-39.
Jan Schuster: Wiek V Czas wielkich zmian, s. 41-49.
Marcin Rudnicki: Wandalskie ostatki. Germanie na ziemiach Polski na przełomie starożytności i średniowiecza (V–VII w.), s. 51-57.
Michał Parczewski: Idzie nowe. Pierwsi Słowianie na ziemiach Polski, s. 59-65.
Katalog zabytków prezentowanych na wystawie „Barbarzyńskie Tsunami”, 67-135.