Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Andrzej Nowacki We wnętrzu kwadratu - Melodyka geometrycznego świata

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 79
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2003
ISBN/ISSN : 3-00-011688-5
Język: polski, niemiecki
Miejsce wydania: Berlin
Długość: 220 mm
Szerokość: 10 mm
Wysokość: 280 mm
Cena podstawowa dla wariantu 10,00 zł

Katalog towarzyszący wystawie "We wnętrzu kwadratu - Melodyka geometrycznego świata" prezentowanej w Muzeum von Rochowa, Reckahn, od 22 czerwca do 28 września 2003. We współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie (od kwietnia do maja 2004). Katalog prezentuje twórczość Andrzeja Nowackiego.

 

Wystawa "We wnętrzu kwadratu – Melodyka geometrycznego świata" prezentująca rysunki i reliefy polskiego artysty Andrzeja Nowackiego to pierwsza ekspozycja Muzeum von Rochowa w Reckahn poświęcona sztuce nowoczesnej. Po pierwszym okresie działalności zapoczątkowanej w sierpniu 2001 roku, kiedy to obok stałej ekspozycji "Rozum dla ludu. Friedrich Eberhard von Rochow w czasach rozkwitu Prus" pokazano tu dwie czasowe wystawy historyczne, Muzeum staje się więc miejscem obcowania z kulturą współczesną...

 

Hanno Schmitt, Silke Siebrecht, Przedmowa wydawców

 

Spis treści

 Przedmowa wydawców

 s.7

 Hubertus Gaßner

 Rytm i rezonans

 s.9

 Rysunki i pastele na papierze, 2001 – 2003

 s.17

 Reliefy, 2001 – 2003

 s.51

 Curriculum vitae

 s.77

 Wystawy indywidualne

 s.78

 Udział w wystawach zbiorowych

 s.79

 

Inhalt

 Vortwort der Herausgeber

 s.6

 Hubretus Gaßner

 Rhythmus und Resonanz

 s.8

 Zeichnungen und Pastelle auf Papier, 2001 – 2003

 s.17

 Reliefs, 2001 – 2003

 s.51

 Biographie

 s.76

 Einzelausstellungen

 s.78

 Ausstellungsbeteiligungen

 s.79