Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Jak to z drewnem było. Narzędzia do obróbki drewna ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 121
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2023
ISBN/ISSN : 978-83-67578-08-0
Język: polski, niemiecki
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 10 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 40,00 zł

 

Katalog do wystawy "Jak to z drewnem było. Narzędzia do obróbki drewna ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie" / "Wie es mit dem Holz war. Holzbearbeitungswerkzeuge aus den Sammlungen des Muzeum Narodowe w Szczecinie", po raz pierwszy tak licznie przedstawia dawne narzędzia służące rzemieślnikom: cieślom, stolarzom, bednarzom, do obróbki drewna i wykonywania z niego różnych przedmiotów.

Pokazuje także rezultat ich starań: meble, narzędzia rolnicze, wyroby bednarskie i inne wytwory zgromadzone na kolorowym jarmarku, na którym większość rzemieślników zbywała rzeczy wykonane przez siebie. Prezentuje również przedmioty użyteczne i pięknie wykonane w drewnie – materiale nieodzownie towarzyszącym nam w wędrówce przez historię.

Wystawa przygotowana przez zespół Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie.

 

Drzewo to żyjąca roślina, która po naturalnym obumarciu lub celowym ścięciu przekształca się w drewno. Umiejętność jego wykorzystania pozwoliła naszym prehistorycznym przodkom na działalność, bez której nasz świat rozwijałby się i wyglądałby zupełnie inaczej. Gdy ponad 100 tysięcy lat temu zaczęto używać spalanego drewna, czyli ognia, jako źródła światła i ciepła, było już niedaleko do momentu, kiedy zdano sobie sprawę z zalet tego surowca. Dostępność, mało skomplikowana obróbka niewielką liczbą narzędzi, szybkość i prostota montażu rzeczy z niego zrobionych, trwałość, odporność na warunki zewnętrzne oraz piękno faktury powierzchni uczyniły z niego materiał doskonały. Od prostej umiejętności wykorzystywania samorodnych form, poprzez mało zaawansowane technicznie darcie, drążenie i żłobienie ludzie przeszli do stawiania skomplikowanych budowli, tworzenia rzeczy użytecznych i pięknych przedmiotów...

 

Iwona Karwowska, Jak to z drewnem było. Narzędzia do obróbki drewna ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

 

Der Baum ist eine lebende Pflanze, die sich in Holz verwandelt, wenn sie natürlich abstirbt oder absichtlich gefällt wird. Die Fähigkeit, dieses Holz zu nutzen, hat es unseren prähistorischen Vorfahren möglich gemacht, Tätigkeiten auszuüben, ohne die sich unsere Welt völlig anders entwickelt und heute ganz anders ausgesehen hätte. Als der Mensch vor mehr als 100.000 Jahren damit begann, brennendes Holz, d. h. das Feuer, als Licht- und Wärmequelle zu nutzen, dauerte es nicht mehr lange, bis er auch die Vorteile dieses Rohstoffs erkannte. Die Verfügbarkeit, unkomplizierte Verarbeitung mit nur wenigen Werkzeugen, die schnelle und einfache der Montage von Gegenständen aus Holz, die Haltbarkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Witterungsbedingungen und die Schönheit der Oberflächenstruktur haben das Holz zu dem perfekten Werkstoff gemacht. Von der einfachen Fähigkeit, seine natürlichen Erscheinungsformen zu verwenden, über das wenig fortschrittliche Reißen, Aushöhlen und Ritzen, ging die Holzbearbeitung bis hin zur Errichtung ausgeklügelter Bauwerke, Entwicklung nützlicher Gegenstände und schöner Objekte über...

 

Iwona Karwowska, Wie es mit dem Holz war.Holzbearbeitungswerkzeuge aus den Sammlungen des Muzeum Narodowe w Szczecinie

 

 

Spis treści

Dariusz Kacprzak

Przedmioty − narzędzia − ludzie. Jak pospolite strugi i heble stały się muzealiami

s.7

Iwona Karwowska

Jak to z drewnem było. Narzędzia do obróbki drewna ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

s.19

Literatura

s.49

Katalog obiektów

s.53

Oprac. Iwona Karwowska

 

 

Inhalt

Dariusz Kacprzak

Gegenstände − Werkzeuge − Menschen. Wie allgemein gebräuchliche Schaber und Handhobel den Weg zu den Museumssammlungen fanden

s.13

Iwona Karwowska

Wie es mit dem Holz war. Holzbearbeitungswerkzeuge aus den Sammlungen des Muzeum Narodowe w Szczecinie

s.33

Literatur

s.49

Katalog der Objekte 

s.53

Bearb. Iwona Karwowska