Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria Tom I, zeszyt 2

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 129
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2004
ISBN/ISSN : 83-86136-11-1 0076-5236
Język: polski, niemiecki
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 15 mm
Wysokość: 245 mm
Cena podstawowa dla wariantu 16,20 zł

"Materiały Zachodniopomorskie" dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych,
– odkrycia,
– recenzje i omówienia.

Więcej na mzp.muzeum.szczecin.pl.

 

 

Dwie istotne inicjatywy projektowo-budowlane zadecydowały w XVI w. o kształcie zamku, który utrzymał się do dzisiaj. Pierwszą z nich było nadbudowanie w stylu późnogotyckim drugiego piętra i zwieńczenie skrzydła południowego, datowane na 1538 r. na podstawie płyty erekcyjnej na skrzydle wschodnim, co znajduje potwierdzenie w analizie analogicznych form na terenie Pomorza Zachodniego. Drugą inicjatywą była renesansowa rozbudowa zamku po 1575 r. W międzyczasie zlikwidowano zabudowania gospodarcze wzdłuż wschodniego boku jeszcze średniowiecznego dziedzińca, wznosząc w to miejsce, zapewne przed abdykacją Barnima XI w 1569 r., skrzydło o cechach wczesnorenesansowych, o którym wiemy tylko, że biforyjne, prostokątne okna miały ceglane profilowane obramienia według zasad nowego stylu (zachowana jedna para w ścianie od strony Odry), a wnętrza kryto stropami na rzędzie słupów. Skrzydło to zostało zintegrowane architektonicznie ze skrzydłem północnym i zachodnim w trakcie renesansowej rozbudowy i w związku z tym jako całkowicie zmienione nie wnosi istotnych treści do podjętego tematu.

 

Zbigniew Radacki, Dalszy ciąg dyskusji o autorstwie rozbudowy zamku książęcego w Szczecinie w XVI w.

 

Spis treści

Zbigniew Radacki  
Dalszy ciąg dyskusji o autorstwie rozbudowy zamku książęcego w Szczecinie w XVI w. s.5
   
Rafał Makała  
Gmach dawnego Muzeum Miejskiego w Szczecinie s.19
   
Ewa M. Szala  
Drewniany ołtarz kościoła parafialnego w Reczu s.41
   
Tadeusz J. Żuchowski  
Niezwykłe spotkania. O wspólnocie artystycznej basenu Morza Baltyckiego s.55
   
Monika Frankowska-Makała  
Szczeciński cech złotników od średniowiecza do początku XVII wieku s.65
   
Cezary Nowakowski  
Zachodniopomorskie kościoły ryglowe – studium analityczno-porównawcze form architektonicznych i konstrukcyjnych s.75
   
Ewa Prądzyńska  
Wyroby plecionkarskie Indian Guayany używane podczas obróbki juki gorzkiej – na podstawie zbiorów MNS s.109

 

 

Inhaltsverzeichnis

Zbigniew Radacki  
Wer waren die Autoren des Ausbaues des Stettiner Herzogschlosses im 16. Jahrhundert – eine Fortsetzung der Diskussion s.5
   
Rafał Makała  
Das Gebäude des ehemaligen städtischen Museums in Szczecin (Stettin) s.19
   
Ewa M. Szala  
Der hölzerne Altar in der Pfarrkirche zu Recz (Reetz) s.41
   
Tadeusz J. Żuchowski  
Ein ungewöhnliches Treffen – über die Gemeinsamkeiten der Kunst im Ostseeraum s.55
   
Monika Frankowska-Makała  
Die Stettiner Zunft der Goldschmiede vom Mittelalter bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts s.65
   
Cezary Nowakowski  
Westpommersche Fachwerkkirchen – eine analytisch-vergleichende Studie ihrer Architektur- und Konstruktionsformen s.75
   
Ewa Prądzyńska  
Flechtwerk der Ye'kuana und Panare Indianer zur Verarbeitung der bitteren Jukaknolle am Beispiel der Sammlung des MNS s.109