Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Sztuka XX wieku w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim. Przemiany i kontynuacje

Ilustracje: kolorowe
Język: polski
Ilość stron: 200
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2008
ISBN/ISSN : 978-83-86136-76-6; 978-83-88341-42-7
Długość: 170 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 30,00 zł

 

Materiały z Seminarium Naukowego Szczecińskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 18–19 listopada 2005. Autorzy opublikowanych referatów nie stawiają wyraźnej cezury między niemiecką a polską sztuką na Pomorzu. Szczecin wraz ze swoimi zabytkami pozostaje tym samym historycznym i geograficznym miejscem, bez względu na przemiany demograficzne i polityczne. Na mieszkańców regionu i miasta po 1945 roku spadł obowiązek zadbania o przedwojenną architekturę, urbanistykę, malarstwo, rzeźbę, czyli dorobek poprzedników pozostawiony po wysiedleniach oraz wypracowanie własnej koncepcji sztuki, kształtującej charakter nowej, „małej ojczyzny” dla tysięcy osiedleńców. Posesyjne referaty zamieszczono w omawianej publikacji według następujących rozdziałów: Urbanistyka i architektura krajobrazu, Architektura i budownictwo, Malarstwo, grafika i kolekcjonerstwo, Konserwatorstwo i edukacja.

 

...Czas, który upłynął od zamknięcia XX wieku, daje perspektywę zachęcającą badaczy do podjęcia próby podsumowań tego, co się dokonało w zakresie twórczości artystycznej w ciągu wieku dwóch wojen światowych, wielkich klęsk, spustoszeń, zmian granic państw i świadomości obywateli. Pomorze w wyniku II wojny światowej zostało podzielone, Odra, która łączyła ziemie prawego i lewego dorzecza – stała się teraz rzeką graniczną...

 

Od redakcji

 

Spis treści

Od redakcji

s.7

Henryk Dziurla

Wprowadzenie

s.9

I. Urbanistyka i architektura krajobrazu

 

Stanisław Latour

Przemiany w przestrzeni miast zabytkowych na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej

s.11

Marek Ober

Krajobraz kulturowy Pomorza Zachodniego – przemiany po 1945 roku

s.27

Bogdana Kozińska

Osiedle leśno-parkowe Głębokie w Szczecinie

s.37

Katja Bernhardt

"Zielone misato portowe nad rzeją i morzem" – urbanistyczna wizja Szczecina Hansa Bernharda Reichowa

s.55

II. Architektura i budownictwo

 

Rafał Makała

Kilka uwag o charakterze architektury początków XX wieku w Szczecinie

s.73

Małgorzata Omilanowska

Prace Waltera Gropiusa na Pomorzu

s.85

Janusz Nekanda-Trepka

Dwudziestowieczne przekształcenia skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

s.99

III. Malarstwo, grafika i kolekcjonerstwo

 

Małgorzata Elżbieta Płoszczyńska

Scenografia w szczecińskim Teatrze Miejskim w latach 20. i 30. XX wieku (komunikat)

s.113

Ewa Gwiazdowska

Dokument, pejzaż, reportaż – oblicza twórczości Maxa Kühna (1888-1970)

s.119

Jan Musekamp

Kilka myśli na temat herbu dynastii Gryfitów w niemieckim i polskim Szczecinie (komunikat)

s.133

Cecylia Zofia Gałczyńska

Dzieje powstawania kolekcji malarstwa i grafiki Muzeum Miasta Szczecina (1913-1945) i ch losy po II wojnie światowej

s.139

IV. Konserwatorstwo i edukacja

 

Barbara Ochendowska-Grzelak

Myśl konserwatorska Franza Balkego (1888-1972)

s.161

Lesław Cześnik

Rekonstrukcja dekoracji malarskiej holu gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie (komunikat)

s.179

Lidia Piotrowska-Cześnik

Od Carrary do cementu – problematyka konserwatorska wybranych rzeźb XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie (komunikat)

s.187

Jadwiga Najdowa

Początki szkolnictwa plastycznego w polskim Szczecinie (komunikat)

s.195