Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich

Ilustracje: kolorowe
Język: polski
Ilość stron: 616
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2014
ISBN/ISSN : 978-83-63365-09-7
Długość: 16.5 mm
Szerokość: 3.5 mm
Wysokość: 23.5 mm
Cena podstawowa dla wariantu 35,00 zł

„Sztuka Afryki”, kojarzona zwykle z rodzimą twórczością ludów Czarnej Afryki, została tu potraktowana wyjątkowo szeroko, bez ograniczeń czasowych i geograficznych. Od czasów pradziejowych po współczesność, od Afryki Północnej po Subsaharyjską. Poszczególne teksty zawierają zarówno refleksje teoretyczne, jak i dokumentacyjne sprawozdania z odkryć oraz opisy kolekcji muzealnych. Nie brakuje także tekstów poruszających tematykę sztuki białej (tworzonej przez Europejczyków) powstającej w Afryce, inspirowanej sztuką afrykańską bądź Afryką jako taką.

Książka jest pokłosiem konferencji naukowej „Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich”, zorganizowanej przez Dział Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie w 2009 roku.

 

Przełom wieku XX i XXI to czas, w którym Europa usiłuje wykorzystać zgromadzoną wiedzę antropologiczną, odcinając się od perspektywy kolonialnej. Leszek Kołakowski uznał antropologię kulturową za najważniejszą naukę społeczną cywilizacji euroatlantyckiej ze względu na jej cel, jakim jest zdecentralizowanie spojrzenia badacza i próba wejścia od wewnątrz w sposób widzenia świata innej cywilizacji. Żadna inna kultura nie usiłowała w ten sposób spojrzeć ani na siebie, ani na innych.

 

Lech Karwowski, Wstęp

 

 

Spis treści

 Wstęp

s.9

 Wprowadzenie

s.13

Rozdział I

 

 Michał Tymowski

 Sztuka Afryki Czarnej jako przedmiot rozważań historyka. Wprowadzenie do sesji "Sztuka Afryki – I tysiąclecie n.e. – XIX wiek"

s.17

 Jacek Jan Pawlik

 Od fetysza do dzieła sztuki. Dekontekstualizacja przedmiotu rytualnego

s.33

 Hanna Schreiber

 "Autentycznie egzotyczna!" – miejsce sztuki afrykańskiej w koncepcji "sztuki prymitywnej"

s.43

 Aneta Pawłowska

 Wpływ zainteresowania kulturą afrykańską przez świat zachodni na estetyką sztuki współczesnej

s.59

 Urszula Trzeciakowska

 Sztuka Ghany XX wieku – epoka przemian czy błędnych interpretacji? Pomiędzy tradycyjnym podejściem do tworzenia a nowoczesną inspiracją

s.71

 Anita Bednarz

 "Narodziny" i ewolucja teatru w Afryce Zachodniej. U zarania trzeciego tysiąclecia

s.79

 Izabela Will

 Stylistyka filmów hausańskich

s.95

 Maciej Ząbek

 Ci fascynujący barbarzyńcy. Portrety Afrykanów w dziewiętnastoweicznej ilustracji europejskiej

s.111

 Arkadiusz Żukowski

 Obecność Polek i Polaków w kulturze i sztuce południowoafrykańskiej

s.125

 Leszek Zinkow

 Egiptofilia, egiptofobia, egiptomania

s.137

Rozdział II

 

 Krzysztof M. Ciałowicz

 Wczesna rzeźba egipska na podstawie odkryć w Tell el-Farcha

s.157

 Joachim Śliwa

 Osiedle rzemieślnicze w Kasr el-Saga. Z badań nad architekturą egipską okresu Średniego Państwa

s.177

 Grzegorz First

 "Sztuka przejścia". Egipskie statuetki grobowe z I tysiąclecia p.n.e. w zbiorach polskich

s.189

 Roksana Hajduga

 Kilka uwag o sztuce kuszyckiej na podstawie zabytków ze świątyni w Sonijat

s.211

 Monika Rekowska

 Dziesięć lat polskich badań w Ptolemais w Libii, 2001–2010

s.229

 Stefan Jakobielski

 Malowidła z Faras. Pół wieku po odkryciu

s.253

 Marta Woźniak

 Ikony. Niemi świadkowie koptyjskiej drogi do sacrum

s.281

 Monika Rekowska

 Podróżnicy i badacze starożytnej Cyrenajki w XVIII i XIX wieku

s.293

 Cecylia Zofia Gałczyńska

 Kolekcja zabytków egipskich Michała Tyszkiewicza (1828–1897). Polski przyczynek do dziewiętnastowiecznych wykopalisk nad Nilem

s.319

Rozdział III

 

 Andrzej Rozwadowski, Ewa Kuciewicz, Paweł Polskowski

 Afrykańska sztuka naskalna w polskich doświadczeniach badawczych: między praktyką a teorią

s.345

 Karol Piasecki

 Gebel Gurgurib – KP 36. Próba interpretacji

s.369

 Mateusz Wierciński

 Znak symboliczny a motywy inicjacyjno-kosmologiczne w sztuce naskalnej południowej Afryki

s.379

 Henryk Paner

 Ratowanie rytów naskalnych w dolinie środkowego Nilu

s.409

 Marek Chłodnicki

 Sztuka starożytnego Sudanu w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

s.431

Rozdział IV

 

 Sławomir Szafrański, Marta Tobota

 Brązowa rzeźba Królowej Matki – Iyoba – z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie

s.445

 Lucjan Buchalik

 Tradycyjna sztuka Kurumbów

s.465

 Katarzyna Podyma

 Paradoks sztuki Kurumbów na tle społeczno-ekonomicznych zmian życia codziennego

s.483

 Ewa Prądzyńska

 Sztuka Bamana w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie

s.495

 Karolina Marcinkowska

 Rzeźby nagrobne alo-alo jako pośrednicy w kontakcie ze zmarłymi wsród ludu Mahafaly na Madagaskarze

s.525

 Krzysztof Dubiński

 Tingatinga – współczesne malarstwo Tanzanii i jego recepcja w Polsce

s.549

 Marta Kolbusz, Wawrzyniec Kolbusz

 Pierwsze konkluzje z badań nad podgłówkami afrykańskimi

s.557

 Wiktoria Blacharska

 Zbiory i ekspozycje afrykańskie Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku

s.567

 Justyna Kowalińska

 Kolekcje afrykańskie w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Poznaniu

s.579

 Magdalena Nierzwicka

 Kolekcja afrykańska Muzeum Okręgowego w Toruniu

s.591

 Iwona Zawidzka

 Geneza kolekcji afrykańskiej w zbiorach Muzeum w Bochni

s.605