Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Studia nad rzeźbą średniowieczną na Pomorzu Zachodnim

Ilustracje: kolorowe
Język: polski
Ilość stron: 250
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2009
ISBN/ISSN : 978-83-86136-84-1
Długość: 167 mm
Szerokość: 17 mm
Wysokość: 235 mm
Cena podstawowa dla wariantu 26,25 zł

„Prace nad sakralną rzeźbą pomorską XIII−XVI w., wykonane samodzielnie przez Autorkę, cechuje obok kompetencji wielka konsekwencja. Nie są to luźne przyczynki ani popularyzatorskie eseje o pretensjach literackich, ale solidne, oparte na autopsji, fundamentalne opracowania pisane rzeczowym, jasnym stylem, wyważone i proporcjonalne w hierarchii opisów. Pomimo że znałem znaczną część artykułów składających się na zamierzoną publikację, dopiero ich symultaniczne zestawienie uświadomiło mi, że składają się na pierwszy metodyczny zarys średniowiecznej rzeźby na Pomorzu Zaodrzańskim. Po raz pierwszy trafia do obiegu naukowego pełny zestaw jej zabytków datowanych w oparciu o właściwe kryteria”.

fragment recenzji prof. dr. hab. Zygmunta Świechowskiego