Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Społeczeństwa mezolityczne. Osadnictwo, gospodarka, kultura ludów łowieckich w VIII–IV tysiącleciu p.n.e. na terenie Europy

Ilustracje: czarno-białe
Język: polski
Ilość stron: 406
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2002
ISBN/ISSN : 83-86136-14-6
Długość: 24 mm
Szerokość: 17 mm
Cena podstawowa dla wariantu 30,00 zł

Praca powyższa jest zestawieniem materiałów badawczych pochodzących z głównych stanowisk mezolitu europejskiego, zwłaszcza terenów Niemiec, Norwegii i Szwecji. Szeroko omówione zostały wymienione w tytule procesy osadnicze, gospodarka oraz kultura duchowa społeczeństw mezolitycznych. Główne tezy, jak i sposób prezentacji, są zbieżne ze stanowiskiem tegoż autora przyjętym w pracy pt. Mezolit Europy, wydanej w 1997 roku. Społeczeństwa mezolityczne zostały poszerzone i uzupełnione o nową bazę materiałową. Pracę wyróżnia przystępny sposób przekazu informacji. Książka zawiera liczne ilustracje zabytków, mapy oraz tabele.