Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Afryka. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie 18-19 kwietnia 2002 roku

Ilustracje: kolorowe
Język: polski, inny
Ilość stron: 398
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2004
ISBN/ISSN : 83-86136-11-1
Długość: 170 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 30,00 zł

W publikacji zostały zamieszczone referaty przygotowane z okazji jubileuszu 40-lecia wypraw badawczych do Afryki. Większość autorów to czynni zawodowo afrykaniści polscy. Poruszona tematyka sięga czasów Afryki prehistorycznej aż po problematykę współczesną. Przeprowadzone badania dotyczą różnych dziedzin nauki – w tym archeologii, etnologii, historii, antropologii, językoznawstwa i muzealnictwa. Cenne i ciekawe są wspomnienia uczestników wypraw, udokumentowane licznymi zdjęciami. Praca została podzielona na dwie części. W pierwszej przedstawiono zagadnienia z ww. dziedzin, część druga ukazuje dorobek oraz działalność z zakresu etnografii polskich placówek muzealnych, w tym Muzeum Narodowego w Szczecinie.

 

...Bez przesady można stwierdzić, że zamieszczone poniżej prace rysują obraz zainteresowań polskiej afrykanistyki na przełomie wieków. Przygotowując ten tom staraliśmy sie nie ingerować w treść artykułów. Ujęcie rozważanych problemów, stosowana terminologia czy nazewnictwo poszczególnych grup etnicznych kształtują polską afrykanistykę. Obok prac debiutantów znalazły sie tutaj syntetyczne podsumowania wieloletniej działalności wybitnych badaczy w Afryce. Nie brakuje nawet referatu, który w jasny sposób przedstawił perspektywy rozwojowe tej dyscypliny. Jak wiadomo jednak, wszelkie plany i zamierzenia tworzą ludzie, ich zainteresowania oraz stopień zdeterminowania do podjęcia działań w terenie. Wielu uczestników sesji jest w pełni tego przykładem. O tym, jaka będzie afrykanistyka polska w najbliższych latach, zdecydeują właśnie uczestnicy sesji w Szczecinie oraz ich uczniowie. Sądzę, że widoki na przyszłość nie są najgorsze...

 

 Jacek Łapott, Wstęp

 

 

Spis treści

 Jacek Łapott

 Wstęp

 s.11

 Część I

 

 Władysław Filipowiak

 Z historii badań archeologiczno-etnograficznych Muzeum Narodowego w Szczecinie na południe od Sahary

 s.15

 Wiktor Fenrych

 Afryka Zachodnia – garść wspomnień sprzed lat czterdziestu

 s.24

 Adolf Wysocki

 Linia Afryki Zachodniej – kontynuacja tradycji i ciągłość pokoleniowa

 s.35

 Jacek Łapott

 Afryka w Muzeum Narodowym w Szczecinie – historia i badania etnologiczne (ostatnie 25 lat)

 s.39

 Michał Tymowski

 Badania historii Afryki Czarnej w ośrodku warszawskim w latach 1960-2002 – szkoła Mariana Małowista

 s.48

 Lech Krzyżaniak

 Poznańskie badania archeologiczne nad Nilem (Tezy)

 s.53

 Bogdan Żurawski

 Osadnictwo średniowieczne w Górnej Nubii (VI-XIV w. n.e.) w badaniach Polskiej Połączonej Ekspedycji Archeologicznej

 s.56

 Henryk Paner

 Badania Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w rejonie IV katarakty Nilu w latach 1996-2002

 s.74

 Władysła Filipowiak

 Z badań nad stolicą dawnego królestwa Mali

 s.91

 Ryszard Vorbrich

 Człowiek i woda w masywie Mandara – Kamerun Północny

 s.101

 Henryk Zimoń

 Społeczny wymiar wybranych rytuałów u ludu Konkomba z północnej Ghany

 s.110

 Alicja Wrzesińska

 Afrykańska koncepcja dziecka – z badań nad edukacją tradycyjną u Bantandu

 s.123

 Karol Piasecki

 Wstępne dane na temat struktury antropologicznej Nuba

 s.141

 Andrzej Błażyński

 Struktura społeczna wsi Shaigija

 s.145

 Maciej Ząbek

 Obozy uchodźców w Afryce – nowe wyzwanie etnologii

 s.152

 Jarosław Różański

 Wkład misjonarzy i misjonarek w poznawanie i ocalenie kultur kirdyjskich

 s.165

 Jan Marcin Mazur

 Problem inkulturacji ewangelii w krajach afrykańskich

 s.180

 Anna Kotarska

 Polityka językowa Tanzanii a potrzeba opracowania formy piśmiennej języków lokalnych – z badańsocjolingwistycznych w Tanzanii

 s.188

 Lucjan Bachalik

 Żelazny dom Kurumbów

 s.215

 Alicja Trojanowska-Duluc

 Zdobienie ciała jako źródło wiedzy u ludów niepiśmiennych na przykładzie Somba z Beninu

 s.227

 Wojciech Dohnal

 Wierzenia i obrzędowość rolnicza ludu Somba z północnego Beninu

 s.237

 Jacek Łapott

 Pozyskiwanie żelaza w rejonie masywu Atakora (pogranicze Togo i Beninu)

 s.244

 Brygida Kowalska

 Tkactwo, obróbka skóry i hafciarstwo w kraju Hausa

 s.257

 Ryszard Pełech

 Sztuka plemion Yacouba, Wobe, Senoufo, Malinke wobec zmian afrykańskiej kultury

 s.266

 Jolanta Koziorowska

 Rola znachorów we współczesnym Mozambiku

 s.273

 Anna Łukawiecka, Marek Kasprzyk

 Pozostałości kultury niemieckiej XIX wieku we współczesnej kulturze Namibii na przykładzie stroju ludu Herero

 s.284

 Anna Nadolska-Styczyńska, Jerzy Nadolski

 Kultury północnego Kamerunu i NIgerii jako przedmiot zainteresowań wyprawy naukowej studentów biologii Uniwersytetu Łódzkiego –Afryka 79

 s.287

 Jan J. Milewski

 Afrykanistyka polska w początku XXI wieku

 s.294

 Część II

 

 Tadeusz Kubiak

 Georg Buschan (1863-1942) i zarys historii utworzonego przez niego pierwszego zbioru zabytków kultur pozaeuropejskich w Szczecinie (1897-1940)

 s.309

 Brend Arnold

 Z historii Państwowego Muzeum Etnologicznego w Dreźnie w czasach NRD

 s.324

 Janusz Kamocki

 Wyprawa S. Szolc-Rogozińskiego – problem polityczny

 s.328

 Jacek Kukuczka

 Zbiory afrykańskie w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Wartość i znaczenie kolekcji w przybliżaniu kultur Afryki

 s.333

 Anna Nadolska-Styczyńska

 Kolekcja afrykańska Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

 s.343

 Krzysztof Zamościński

 Afrykańskie zbiory szkutnicze Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku w kontekście tradycyjnego transportu wodnego Czarnej Afryki

 s.347

 Ewa Prądzyńska

 Zbiory afrykańskie Muzeum Narodowego w Szczecinie – historia gromadzenia

 s.362

 Dorota Baumgarten-Szczyrska

 Wystawy afrykańskie Muzeum Narodowego w Szczecinie a działalność dydaktyczna

 s.380

 Danuta Wołagiewicz, Ludmiła Zajdel-Szczyrska

 Materiały do bibliografii afrykanistyki szczecińskiej

 s.389

 Wystawy fotograficzne towarzyszące sesji

 s.396