Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Archeomoderna. Polska sztuka nowoczesna i mity państwotwórcze. Polnische moderne Kunst und staatsbildende Mythen.

Ilustracje: kolorowe
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2021
ISBN/ISSN : 978-83-63365-86-8
Język: polski, niemiecki
Miejsce wydania: Szczecin
Ilość stron: 103
Długość: 170 mm
Szerokość: 9 mm
Wysokość: 235 mm
Cena podstawowa dla wariantu 30,00 zł

Przewodnik po wystawie Archeomoderna. Polska Sztuka nowoczesna i mity państwotwórcze. Polnische moderne Kunst und staatbildende Mythen. Wystawa była prezentowana w Muzeum Narodowym w Szczecinie 13.03.- 16.05.2021r.

Wystawa Archeomoderna, pomyślana jako jubileusz 75-lecia polskiego muzealnictwa w Szczecinie oraz 50-lecia funkcjonowania placówki w sieci muzeów narodowych, ukazuje specyfikę tutejszych zbiorów artystycznych w kontekście tamtego interdyscyplinarnego zbliżenia. Dzięki obiektom użyczonym przez liczne instytucje i prywatnych kolekcjonerów pozwala zarysować dzieje owego aliansu, sięgającego korzeniami XIX stulecia oraz XX wieczne tło ogólnokrajowe.

Prehistoryczno-etnograficzna rama oferuje także nowe spojrzenie na niektóre kierunki powojennego modernizmu - od surrealizmu przez malarstwo materii do nowej rzeźby i rzemiosła artystycznego - w perspektywie centralnej polityki państwa, podkreślającej jego długowieczną czy nawet odwieczną monokulturowość. Fragment tekstu ze wstępu.

 Spis treści / Inhalt

Archeomoderna.[Wstęp] 6

I. Nurt archeologiczny / Archäologischer Trend 10 

II. Performowanie Słowiańszyzny / Das Performieren von Slawentum 26

III. Imaginarium prehistoryczne / Prähistorisches Imaginarium 44

IV. Polska ma więcej niż 1000 lat / Polen ist über 1000 Jahre alt 56

V. Ekspedycje i konkwisty / Expeditionen und Eroberungen 76

Przypisy / Fußnoten 92