Adlojada. Prawo i kultura

Cena podstawowa dla wariantu 30,00 zł
Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 254
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2016
ISBN/ISSN : 978-83-63365-42-4
Język: polski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 165 mm
Szerokość: 18 mm
Wysokość: 249 mm

Publikacja stanowi podsumowanie czwartej edycji szczecińskich Dni Kultury Żydowskiej Adlojada, która odbyła się pod tytułem „Prawo i kultura”. W tomie zebrano pokłosie rozmów o dziełach sztuki na Pomorzu Zachodnim, debat o przemieszczeniach i grabieżach cennych zbiorów, prezentacji (kolejny raz) ekspozycji stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Publikacja została podzielona na cztery części. Pierwsza z nich została poświęcona Hannah Arendt, której czterdziestą rocznicę śmierci obchodziliśmy w 2015 roku. Ta okoliczność usprawiedliwia pytania o zakres jej obecności we współczesnej kulturze i w dyskursie naukowym. Tylko ostatnio ukazało się bowiem kilka książek i opracowań, w których myśl Arendt jest podstawą ważkich rozpoznań historycznych i cennych konstrukcji teoretycznych. W drugiej części znalazły się rozprawy traktujące o Zagładzie, wśród nich szkice m.in. o Tadeuszu Różewiczu oraz prawach autorskich i dziecięcej literaturze Holocaustu na przykładzie Pamiętnika Rutki Laskier. Trzecią część tworzą teksty o prawie w kontekście kultury żydowskiej. Publikacje wieńczy galeria zdjęć Piotra Piluka Ślady niemieckich Żydów na Śląsku z perspektywy współczesnej fotografii dokumentalnej.

Coroczne szczecińskie spotkania w ramach Adlojady, jak i powstające na ich podstawie publikacje książkowe, wyznaczają prężny i niemożliwy do pominięcia nurt we współczesnych badaniach nad historią i kulturą Żydów polskich.

Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada": IV „Prawo i kultura” Szczecin 17–20 marca 2015.

SPIS TREŚCI

Jerzy Madejski
Koncert, wykład, debata, film. Wstęp 7

H a n n a h  A r e n d t

Ks. Andrzej Draguła 
O odpowiedzialności w czasach marnych. Procesy Adlofa Eichmanna i Henry’ego Wirza 17

Maria Małgorzata Baranowska
Moralny wymiar myślenia według Hannah Arendt i Józefa Tischnera 29

Jaromir Brejdak
Ecce homo – Hannah Arendt „o kłamstwie w polityce” 37

Eryk Krasucki 
My, uchodźcy Hannah Arendt a zdjęcie wykonane na tureckiej plaży 2 września 2015 roku 47

Magdalena Piekara
Obcy sobie na obcej ziemi 61

Z a g ł a d a

Renata Piątkowska
Kolekcja Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN a wystawa stała muzeumTysiąc lat życia żydowskiego w Polsce 73

Tatiana Czerska
Różewicz i Zagłada 87

Barbara Więckowska
Spory prawne o świadectwa Holocaustu (Wiera Gran, Władysław Szpilman) 99

Ewelina Konopczyńska-Tota 
Prawa autorskie i dziecięca literatura Holocaustu. Przypadek Pamiętnika Rutki Laskier 109

P r a w o

Andrzej Przyłębski
Georga Simmla idea „prawa indywidualnego” 119

Wilhelm Schmidt-Biggemann 
Pico della Mirandola a kabała 127

Wilhelm Schmidt-Biggemann  
O imionach Boga. Prawo a kabała 143

Joanna Smoluk-Stachowska
Bóg w kabalistycznej filozofii Giovanniego Pica della Mirandoli 159Piotr Goniszewski  Prawo Boga czy Bóg prawa? 167

Nawojka Cieślińska-Lobkowicz
O badaniu proweniencji muzealiów prawdopodobnie pochodzących z hitlerowskich konfiskat. Uwagi ogólne i casus RFN 177

Roman Olkowski
Kolekcja Rotwandów. Losy polskich zbiorów w dobie bezprawnych praktyk 193

Sławomir Iwasiów
Współczesny thriller prawniczy – Komora Johna Grishama 211

Krzysztof Lichtblau
Wymazywanie autora/autorów. Wspomnienia Władysława Szpilmana 219   

G a l e r i a

Piotr Piluk
Ślady niemieckich Żydów na Śląsku z perspektywy współczesnej fotografii dokumentalnej 229

Indeks osobowy 246