Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Jeśli masz pytanie, skontaktuj się z nami. W godz. 11:00 - 18:00 jesteśmy:
pod telefonem kom. (+48) 572 572 866 (poniedziałek - piątek) lub stacjonarnym (+48) 91 43 15 208 (poniedziałek i czwartek)

Adlojada. Biografia i świadectwo

Ilustracje: czarno-białe
Język: polski
Ilość stron: 154
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2014
ISBN/ISSN : 978-83-63365-06-6
Długość: 16 mm
Wysokość: 25 mm
Cena podstawowa dla wariantu 25,00 zł

Publikacja jest pokłosiem drugich Dni Kultury Żydowskiej Adlojada, gromadzi szkice zogniskowane wokół dwóch zagadnień: biografii i świadectwa. Zawarte w tomie studia, z zakresu filozofii, literatury, historii sztuki, poświęcone są między innymi myśli, piśmiennictwu, twórczości i obyczajom polskich Żydów. W tomie przedstawiona jest także sylwetka świadka Zagłady, po wojnie mieszkańca szczecińskiego Niebuszewa, którego historię poznajemy w kontekście omówionego filmu dokumentalnego. Dopełnieniem publikacji jest zapis dyskusji ze szczecińskimi nauczycielami i wykładowcami na temat piśmiennictwa getta w kanonie szkolnym, która odbyła się podczas festiwalu.

Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada": II "Biografia i świadectwo" Szczecin 12–16 marca 2013.

SPI TREŚCI

Jerzy Madejski
Komentarz, dziennik, Niebuszewo. Wstęp 7

F i l o z o f i a

Ireneusz Ziemiński
Zło a życie wieczne. Czy zbawienie usprawiedliwia cierpienie w życiu doczesnym? 13

Jaromir Brejdak
Sens pomimo zła. Tragiczna apoteoza życia według Viktora Frankla 1919

Cezary Korzec
Wokół Pięciu ksiąg Tory Pawła Śpiewaka. Refleksja nad recepcją żydowskiej tradycji interpretacyjnej  29

L i t e r a t u r a

Sławomir Buryła
Zapomniany autor opowiadań o Zagładzie 37

Piotr Weiser
„Ręka drży, język zasycha, dech zamiera [...] ”Pojęcia pierwsze kultury czasów Zagłady 53

Paweł Wolski
Boks w Auschwitz. Opór ciała 67

Piotr Krupiński
Kronika getta warszawskiego Emanuela Ringelbluma. Notatki na ruchomym marginesie 75

Ewelina Konopczyńska-Tota
Dziennik Mary Berg 83

Sławomir Iwasiów (opracowanie)
Dyskusja o piśmiennictwie getta w kanonie szkolnym Od Zdążyć przed Panem Bogiem do I była miłość w getcie 101

S z t u k a

Anna Saciuk-Gąsowska
Uczniowie Strzemińskiego. Przyjaciele Żydzi 113

Magda Tarnowska 
Sztuka w getcie warszawskim. Funkcje, ikonografia, postawy wobec rzeczywistości 127

Piotr Krupiński
Smak jabłka. O Wybranym autorstwa Weroniki Fibich i Adama Ptaszyńskiego 145

Indeks osobowy 148