Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

1913. Święto wiosny / 1913. Frühlingsweihe

Ilustracje: kolorowe
Język: polski, niemiecki
Ilość stron: 336
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2013
ISBN/ISSN : 978-83-63365-36-3
Długość: 230 mm
Szerokość: 31 mm
Wysokość: 290 mm
Cena podstawowa dla wariantu 110,00 zł

Dwujęzyczny katalog 1913. Święto wiosny. Katalog wystawy jubileuszowej w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie / 1913. Frühlingsweihe. Katalog der Ausstellung zum hundertjährigen Eröffnungsjubiläum des Hauptgebäudes des Nationalmuseums Stettin zawiera teksty poświęcone sztuce polskiej, rosyjskiej, niemieckiej i francuskiej, a także zapoznaje z kulturalnymi środowiskami Paryża, Sankt Petersburga, Szczecina oraz recypującego w tym czasie europejskie idee – a więc przyglądającego się Staremu Kontynentowi z pozycji outsidera – Nowego Jorku. Dla dzisiejszej stolicy Pomorza Zachodniego, dawnej siedziby zarządu niemieckiej prowincji, miasta caryc i repatriantów z ziem wschodnich historycznej Rzeczypospolitej, ośrodka studiów klasycznych oraz zamorskich ekspedycji etnograficznych wystawa i katalog stanowią nie tylko impresję na temat kosmopolitycznych tendencji w sztuce sprzed wieku, ale i aktualną refleksję nad obecnymi uwarunkowaniami kulturowymi tej dzielnicy Polski.

Miedzy fizjologią człowieka genialnego i patologią obłąkanego istnieje niemało punktów stycznych. Są genialni szaleńcy i obłąkani geniusze. Ale było i jest wielu ludzi genialnych, którzy, oprócz pewnych anomalii wrażliwości, nie wykazują ani śladu choroby umysłowej.

Szymon Piotr Kubiak 

 

 

Spis treści   

Przedmowa

Grusswort

 Str.6

Wstęp

Einleitung

 Str.9

Szymon Piotr Kubiak

Wacława Niżyńskiego święto lub ofiara wiosny teatr sztuki lub ofiara wiosny teatr i sztuki piękne u progu wielkiej wojny - wprowadzenie

Vaclav Nijinskys frühlingsfeier oder frühlingsopfer das theater und die bildenden künste am vorabend des ersten weltkrieges - eine einführung

 Str.12

Iwona Danielewicz

Misia Godebska - Protektorka, muza i macenaska artystów

Misia Godebska - Protektorin, muse und mäzenin der künstler

 Str.30

Magdalena Moskalewicz

Armory show 1913
Marcel Duchamp i eksplozja w fabryce gontów

Die armory show 1913
Marcel Duchamp und die explosion in einer schindelfabik 

 Str.44

Bogdana Kozińska\

Walter Riezler i Muzeum Miejskie w Szczecinie

Walter Riezler una das Stadtmuseum Stettin

 Str.62

Beata Małgorzata Wolska

Karta z dziennika 1913 roku 
(Tadeusza Makowskiego i Bronisława Malinowskiego)

Tagebuchblätter aus dem jahre 1913
(Des Malers tadeusz Nakowski und des anthropologen Bronisław Malinowski)

 Str.90

Dariusz Kasprzak

Rok 1913- Kalendarium Artystyczne

das Jahr 1913 - Zeittafel Kunst 

 Str.110

Dzieła

Werke

 Str.164

Spis dzieł eksponowanych

Verzeichnis der ausgestellten werke

 Str.322