Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Zamki i ogrody w województwie pomorskim- Damnica

Ilustracje: czarno-białe
Ilość stron: 64
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2019
ISBN/ISSN : 978-83-946698-1-2
Język: polski, niemiecki
Miejsce wydania: Szczecin
Format: niestandardowy
Długość: 245 mm
Szerokość: 4 mm
Wysokość: 218 mm
Cena podstawowa dla wariantu 29,00 zł

 "Zamki i ogrody w Województwie Pomorskim" to seria prezentująca zamki, pałace i dwory z przynależnymi parkami, folwarkami i kościołami, znajdujacymi się w tej części Pomorza, która po 1637 r. wchodziła w skład Księstwa Pomorskiego, następnie należała do państwa pruskiego i niemieckiego, a od zakończenia II wojny światowej leży w granicach Polski. Autorami serii zachodniopomorskiej są zarówno polscy, jak i niemieccy historycy sztuki oraz konserwatorzy. Opracowania przedstawiają historię założeń dworskich i ich właścicieli, lecz także ich dzisiejszy sposób użytkowania, z naciskiem zwłaszcza na sztukę budowlaną i ogrodową. Niniejsza publikacja została poświęcona zespołowi pałacowemu w Damnicy.

 

 Damnica (Hebrondamnitz) leży w województwie pomorskim, ok. 18 km na wschód od Słupska (Stolp). Wieś jest jednocześnie siedzibą Gminy Damnica. W obrębie gminy znajdują się rozległe lasy, na południu i wschodzie bezpośrednio sięgające do zabudowań. Przez wieś przepływa niewielka rzeczka Charstnica (Karstnitz), będąca lewym dopływem uchodzącej do morza Łupawy (Lupow). Biorąc pod uwagę układ wsi, Damnica jest typową ulicówką, w której krzyżują się dwie drogi. Jedna prowadzi od północy ze Świecichowa (Schwetzkow) i przechodząc przez wieś biegnie do położonego na południu Domardza (Dumröse), a druga wiedzie z Damna (Dammen), leżącego na północny wschód od Damnicy, i dochodzi do leżącej w kierunku południowo-zachodnim Karżniczki (Deutsch Karstnitz) (il. 2). W XIX wieku ten stary układ dróg uległ zmianie, mianowicie zbudowano nową drogę do Mianowic (Mahnwitz). Dzisiaj z Damnicy do Domaradza dojechać można jedynie drogą szutrową przez Starą Dąbrowę (Alt Damerow), zaś do Mianowic wiedzie niegdyś brukowana, a dziś już asfaltowa szosa...

 

„Schlösser und Herrenhäuser brauchen Freunde", lautet das Motto, unter dem der in Berlin ansässige „Freeundeskreis Schlösser und Gärteb der Nark" seit 1991 monografische Darstellungen über Schlösser und Herrenhäuser in der Mark Branderburg veröffentlicht. Seit 2006 erscheint zusätzlich eine deutch-polnische Serie über Schlösser in der Neumark, die heute auf dem Gebiet Polens liegt. Im Jahr 2013 begann die Stiftung Europäische Akademie Külz-Kulce in Zusammenarbeit mit dem Berliner „Freundeskreis" und deren Vorsitzenden, Frau Sibylle Badstübner-Gröger, die zweisprachinge Reihe „Schlösser und Gärten un der Wojewodschaft Westpommern" herauszugrbrn. Drei Jahre später iniierte die Stifung eine weittere Regionalreihe, die der Wojewodschaft Pommern gewidmet ist. Nach dem Wasserschloss Karstnitz wird im zweiten Heft dieser Reihe das Herrenhaus von Hebrondamnitz vorgeestellt.

 

 

 Hannelore Schardin-Liedtke, Damnica | Hebrondamnitz

 

 Spis treści

Krystyna Mazurkiewicz-Palacz, Lisaweta von Zitzewitz

PAŁACE i DWORY JAKO WSPÓLNE DZIEDZICTWO KULTUROWE

s.3

Hannelore Schardin-Liedtke

DAMNICA | HEBRONDAMNITZ

 

Wstęp

s.5

Właściciele majątku w Damnicy

s.6

Pałac

s.19

Pałac za czasów rodu von Blanckensee

s.20

Pałac za czasów rodu von Gamp

s.21

Historia pałacu po roku 1945

s.23

Opis budynku

s.24

Fasada północno-zachodnia

s.27

Elewacja południowo-zachodnia

s.28

Elewacja południowo-wschodnia od strony parku

s.28

Elewacja północna z wieżą

s.29

Wnętrza pałacu

s.30

Hall wejściowy

s.30

Sala lustrzana

s.35

Palmiarnia

s.36

Pokój myśliwski

s.37

Pozostałe pomieszczenia

s.37

Park

s.39

Folwark

s.39

Kaplica

s.40

Rodzinne miejsce pochówku i cmentarz

s.41

Przypisy

s.43

Bibliografia

s.44

O autorce

s.44

HEBRONDAMNITZ | DAMNICA - tekst niemiecki/ deutscher Text

s.45

Wykaz ilustracji

s.64

Stopka redakcyjna

s.65

Mapa województwa pomorskiego

s.65