Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Wojna i pokój. Konflikt społeczno-polityczny a sztuka ulicy

Ilustracje: czarno-białe
Ilość stron: 264
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2020
ISBN/ISSN : 978-83-947367-0-5
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 200 mm
Szerokość: 18 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 40,00 zł

Publikacja o muralach w Irlandii Północnej, USA, Portugalii, Kolumbii, Niemczech, Polsce, RPA i w Ugandzie. Jak pisze Małgorzata Kaźmierczak, „niniejszy tom nie stawia sobie za cel analizy wartości estetycznej street artu / urban artu.

Autorzy skupiają się na tym, w jaki sposób te działania funkcjonują w konkretnej rzeczywistości politycznej poszczególnych krajów i nie zawężają badań do tych przejawów aktywności w przestrzeni publicznej, które można nazwać sztuką. Interesują ich procesy społeczne w obrębie miast, o których piszą.

Różnorodność tekstów w książce każe zastanowić się nad zagadnieniami przestrzeni publicznej i ekspresji konfliktu kontekstowo. Omawianym pracom sens nadaje miejsce, w którym powstały oraz ich kontekst historyczny, polityczny i ekonomiczny”.

Książka została zilustrowana przez Mariusza Warasa zainspirowanego zdjęciami murali przesłanymi przez Autorów.

 

Spis treści

Małgorzata Kaźmierczak

„O prawo do życia w pokoju”. Konflikt w przestrzeni miasta  Str. 9     

 

Bill Rolston

Murale w Irlandii Północnej  Str. 27                                                   

a proces pokojowy – historia i teraźniejszość                        

 

Jonathan Wallis                                                                     

Usunąć, zastąpić czy zreinterpretować?   Str. 47                               

Kontrowersje wokół amerykańskich murali historycznych

 

Otávio Raposo, Carlos Garrido Castellano

Urban art i utowarowienie kultury w postkolonialnej Lizbonie  Str.  87

 

Fernando Escobar Neira

Sztuka w przestrzeni miejskiej Bogoty i Medellín.  Str. 121

Pomiędzy prawem do kultury a ideologią przestrzeni publicznej

 

Tobias Morawski

Urban art a protesty w Berlinie    Str. 153

 

Łukasz Greszta

Polityczny street art w Polsce   Str. 177

 

Nomusa Makhubu

„Mężczyzna owinięty zielonym kocem”.   Str. 203

Reartykulacja przestrzeni, rasy i miasta                                

 

Angelo Kakande

Echo ciszy. Grafiti a obrona konstytucjonalizmu w Ugandzie  Str.  229