Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Sztuka w Polsce 1945-2005

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 469
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2005
ISBN/ISSN : 83-89315-57-2
Język: polski
Miejsce wydania: Warszawa
Długość: 165 mm
Szerokość: 35 mm
Wysokość: 235 mm
Cena podstawowa dla wariantu 53,00 zł

Anda Rottenberg jest historykiem i krytykiem sztuki, kuratorem wystaw, organizatorem polskiego życia artystycznego. Ma w swoim dorobku wiele tekstów krytycznych o sztuce, publikowanych w kilkunasty językach.

 

...Niniejsza pozycja poświęcona jest na równi przemianom w sztuce i życiu artystycznemu minionych sześdziesięciu lat. Jej układ odzwierciedla zawiłości historyczne i splot okoliczności życia politycznego, które nie tylko stanowią tło zdarzeń z dziedziny sztuki, ale mają fundamentalny wpływ na przebieg faktów, a tekże kształt i wymowę dzieł. Różnorodność, wielowątkowość i bogactwo zjawisk artystycznych w omawianym okresie nie poddaje się chronologicznemu opisowi. Liniowa narracja historyczna tworzy zaledwie podstawową strukturę książki. Wiele zjawisk, o których należy wspomnieć, ma swoją własną historię, przebiegającą równolegle do szerzej rozumianych dziejów sztuki. Poświęcone im rozdziały wymagają nawrotów do czasów wcześniejszych albo – przeciwnie – doprowadzenia historii aż do jej wyczerpania lub granicy wyznaczonej przez zamknięcie książki...

 

Anda Rottenberg, Wstęp

 

Spis treści

Wstęp

s.5

1. Kamienie krzyczą

s.9

2. Łabędzi śpiew awangardy

s.17

3. Piękno kapizmu

s.27

4. "Barbarzyńcy" w ogrodzie sztuki

s.31

5. Czapka Frygijska, czyli import nieświerzych konserw

s.37

6. Alina Szapocznikow i Poemat dla dorosłych

s.43

7. Arsenał

s.49

8. Odwilż

s.57

9. Cricot 2 i Grupa Krakowska

s.67

10. Nowa lekcja koloryzmu

s.81

11. Piętnaście procent abstrakcji

s.91

12. Sweet sixties

s.103

13. Samotne debiuty

s.113

     Abakany, alteracje, tłumy

s.113

     Hasior ante portas

s.119

     Czas samotnie odliczany

s.123

14. Zjazdy marzycieli i sojusze zw światem pracy

s.127

15. Miejsca sztuki

s.139

16. Konceptualny rachunek zadań

s.167

17. Syzyfowe utopie i ksenologiczne wzornictwo

s.181

18. Śmietankowe ogrody poznania

s.189

19. Być kobietą

s.213

     Historia

s.213

     Dzień dzisiejszy

s.225

20. Piewcy polskiej biedy

s.239

21. Między pokoleniami

s.249

22. Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska – Wrocław Główny

s.261

23. Wprost na wspak

s.279

24. Azyl dla większości

s.283

25. Urodzajny stan wojenny

s.293

26. Pomnik

s.325

27. Postindustrialny smutek

s.335

28. Nowy wspaniały świat

s.363

29. Postscriptum. Rozproszone paradygmaty

s.379

     Noty biograficzne

s.389

     Słownik terminów

s.437

     Wykaz skrótów

s.439

     Indeks osób

s.441

     Spis prac reprodukcyjnych w książce

s.447