Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Sztuka polska. Tom I Romanizm

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 368
Format: Niestandardowy
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2006
ISBN/ISSN : 83-213-4365-1
Język: polski
Miejsce wydania: Warszawa
Długość: 230 mm
Szerokość: 23 mm
Wysokość: 300 mm
Cena podstawowa dla wariantu 72,00 zł

Autor: Zygmunt  Świechowski, Ewa Świechowska

Romanizm - pierwszy tom Sztuki polskiej przedstawia dzieje architektury, rzeźby i rzemiosła artystycznego na terenach Polski od XI do końca XIII wieku.

To najstarsza architektura, związana z początkami państwowości, stąd często jej surowsza i prostsza  forma - przeważnie spotyka się małe kościoły salowe kryte stropem, z prosto zamkniętym prezbiterium. Architektura romańska w Polsce kształtowała się pod wpływami niemieckimi i czeskimi. 

Dzięki znakomitej pracy prof. Zygmunta Świechowskiego  i Ewy Świechowskiej mamy okazję do poznania zachowanych zabytków, ich charakterystycznych cech oraz dekoracji- rzeźby w kamieniu czy sztuki użytkowej, np. kielichów, paten, kadzielnic, insygniów biskupich stanowiących bezcenne świadectwo tamtych czasów.

Spis treści:

1.Słowo wstępne.

2.Uwarunkowania historyczne i geograficzne

3. Architektura

Architektura przedromańska do  1038 roku

Budowle centralne

Palatia

Bazyliki katedralne

Kościoły na grodach i podgrodach

Benedyktyni eremici

4.Architektura romańska, lata 1039 - 1202

Architektura benedyktynów od czasów Kazimierza Odnowiciela

Odbudowa katedr w Poznaniu i Gnieźnie

Kościół św. Gereona w Krakowie

Romańskie budowle centralne

Druga katedra wawelska i budowle z kręgów nadreńsko- mozańskich

Budowle orientacji dolnosaskiej i turyńskiej

Kościoły książęce i możnowładcze

5.Architektura późnoromańska i okresu przejściowego do połowy XIII wieku

Nowa katedra w Kamieniu Pomorskim i przebudowy katedr dawniejszych

Bazyliki emporowe typu nadreńskiego- Palatia i kaplice dworskie, kościoły grodowe, kasztelańskie i rycerskie

Miejskie i wiejskie kościoły parafialne

Architektura cystersów

Najwcześniejsze budowle zakonów żebraczych i rozprzestrzenianie się architektury ceglanej w Polsce

6.Rzeźba w kamieniu i drewnie

Relief ornamentalny

Rzeźba kierunku włskiego

Kamienne i drewniane rzeźby

Ornament cysterski

7. Malarstwo

Malarstwo ścienne i posadzka wiślicka

Malarstwo miniaturowe

8.Rzemiosło artystyczne

Odlewy metalowe

Prace złotnicze

Konkluzje

Tablica chronologiczna

Bibliografia

Indeks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;: