Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Pomiędzy. Monografia poświęcona twórczości Kamila Kuskowskiego

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 303
Format: niestandardowy
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2018
ISBN/ISSN : 978-83-951340-3-6 978-83-939527-1-7
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 235 mm
Szerokość: 35 mm
Wysokość: 300 mm
Cena podstawowa dla wariantu 99,00 zł

Wydawnictwo monograficzne pod redakcją dr Łukasza Musielaka zawiera bogatą dokumentację fotograficzną dzieł Kamila Kuskowskiego oraz teksty krytyczne poświęcone jego twórczości autorstwa Tomasza Załuskiego, Mikołaja Iwańskiego, Jarosława Lubiaka, Anny Marii Leśniewskiej, Szymona Kubiaka, Marty Lisok oraz Magdaleny Ujmy. Na osobną uwagę zasługuje projekt książki autorstwa Ryszarda Bienerta.

Monografię otwiera artykuł Tomasza Załuskiego będący rozszerzoną wersją tekstu opublikowanego w 2009 roku w katalogu do wystawy Kuskowskiego The Right to Painting w poznańskiej Galerii Piekary.

Autor problematyzuje twórczość Kuskowskiego w kontekście jej związku z tradycją malarstwa zachodnioeuropejskiego, pisze o „postkonceptualnym dialogu” prowadzonym w duchu tradycji oświeceniowej samokrytyki oraz o „malarstwie rozszerzonym” czerpiącym siłę z oscylowania „między formą a znakiem”.

W następnym tekście Mikołaj Iwański skupia się na roli dowcipu, przewrotnej ironii, którymi zwykle posługuje się Kuskowski. Przypomina, że polska sztuka do tej pory nie odrobiła jeszcze wystarczającej lekcji ze znaczenia humoru, co ma oczywiście swoje przyczyny, ale też godne ubolewania skutki.

Jarosław Lubiak, analizując mechanizmy funkcjonowania szeroko rozumianego monochromu, zastanawia się nad zdolnością poruszania przez malarstwo istotnych problemów współczesności, szczególnie w czasach reżimu postprawdy, który narzuca sferze publicznej strategie, które w sztuce, jak można sądzić, są stosowane już od dawna.

Anna Maria Leśniewska uważnie przygląda się pracy Pomiędzy – najnowszej realizacji Kuskowskiego prezentowanej po raz pierwszy w grudniu 2018 roku w Trafostacji Sztuki w Szczecinie – i szczegółowo analizuje związki między twórczością Kamila Kuskowskiego, Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro i Kazimierza Malewicza.

Szymon Piotr Kubiak zatrzymuje się przy cyklu M2. Tworząc długie równanie z pozornie niezwiązanych ze sobą faktów historycznych, konfrontuje nas ze społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami sztuki – prawdą równie oczywistą, jak i silnie wypieraną.

Marta Lisok sprawdza, na ile do opisania działalności Kuskowskiego przydatna jest kategoria „trickstera”, i śledzi realizowane przez niego strategie na przecięciu aktywności artystycznej i pedagogicznej.

Monografię zamyka stworzony przez Magdalenę Ujmę słownik Polskiego Malarstwa Pojęciowego – subiektywny przewodnik po wizualności współczesnej Polski, którego fundament stanowi malarstwo Kuskowskiego.

wydawca: Akademia Sztuki w Szczecinie

współwydawca: Trafostacja Sztuki w Szczecinie 

 

Spis treści

Wstęp  Str. 7

Introduction  Str. 13

Prawo do malarstwa  Str.19

The Right to Painting  Str. 37

Zaległa lekcja dadaizmu  Str.61

The Unaccomplished Lesson of Dadaism  Str. 73

Polityka monochromu  Str. 93

Politics of the Monochrome  Str. 119

Litera jako struktura czasoprzestrzenna  Str. 137

Obrazy i przestrzenie liter

Letter as a Space-Time Structure  Str. 177

Images and Spaces of Letters

Kamil Kuskowski i neoplastyczna ekonomia  Str.193

w trzech częściach

Kamil Kuskowski and the Economy  Str. 213

of Neo-Plasticism in Three Parts

Nieuczciwe triki.  Str. 227

O strategiach Kamila Kuskowskiego

Sneaky Tricks: Str. 243

Strategies of Kamil Kuskowski

Polskie Malarstwo Pojęciowe.  Str. 261

Słownik

The Polish Notional Painting.   Str. 287

The Dictionary