Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Pięć wieków malarstwa europejskiego ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi

Ilustracje: kolorowe i czarno-białe
Ilość stron: 135
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2005
ISBN/ISSN : 83-87937-40-1
Język: polski, niemiecki
Miejsce wydania: Łódź
Długość: 165 mm
Szerokość: 15 mm
Wysokość: 235 mm
Cena podstawowa dla wariantu 35,00 zł

 Katalog towarzyszący wystawie "Pięć wieków malarstwa europejskiego ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi" prezentowanej w dniach 16.11.2005–19.02.2006 w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Publikacja zawiera teksty Jacka Antoniego Ojrzyńskiego i Dariusza Kacprzaka.

 

 ...Dawna sztuka obca w łódzkim muzeum pozostawała zawsze w cieniu głównej specjalizacji, międzynarodowej sztuki współczesnej, a w salach muzealnych w tym dziale dominował od 1948 r. depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie. Pamiętajmy jednocześnie, że uniwersytecka historia sztuki długo odnosiła się nieufnie do sztuki akademickiej w ogóle, a do sztuki akademickiej XIX wieku w szczególności. Niemałe znaczenie miały też poglądy awangardy, pogardliwie traktującą sztukę "pesymistyczną". W drugiej połowie minionego wieku zaczynają się jednak próby przełamania awangardowego schematu. Dla muzeum łódzkiego swego rodzaju punktem zwrotnym było oddanie depozytu do Warszawy, gdy w sytuacji przymusowej trzeba było się skoncentrować na własnych zbiorach...

 

Jacek Antoni Ojrzyński, Wstęp

 

 Spis treści

 Jacek Antoni Ojrzyński

 Wstęp

 s.5

 Dariusz Kacprzak

 "Rozmaitości estetyczne" – Galeria malarstwa europejskiego XV–XIX wieku Muzeum Sztuki w Łodzi

 s.7

 Dariusz Kacprzak

 Katalog dzieł

 s.23

 Skróty bibliograficzne (oprac. D. Kacprzak)

 s.131

 

 Inhaltverzeichnis

 Jacek Antoni Ojrzyński

 Verwort

 s.6

 Dariusz Kacprzak

 "Curiosités esthétiques" – Galerie der europäischen Malerei vom 15. bis zum 19. Jahrhundert aus der Sammlung des Muzeum Sztuki in Łódź

 s.14

 Dariusz Kacprzak

 Katalog der Werke

 s.109

 Bibliographische Abkürzungen (bearb. D. Kacprzak)

 s.131