Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

PANDEMIA. Nauka. Sztuka. Geopolityka

Ilustracje: czarno-białe
Ilość stron: 196
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2018
ISBN/ISSN : 978-83-947367-6-7
Język: polski
Miejsce wydania: Szczecin / Poznań
Długość: 165 mm
Szerokość: 18 mm
Wysokość: 230 mm
Cena podstawowa dla wariantu 35,00 zł

Inspiracją do powstania publikacji jest projekt artystyczny Aleksandry Ska Pandemia zaprezentowany po raz pierwszy w Galerii Piekary w Poznaniu w 2015 roku, a następnie na Kochi-Muziris Biennale 2016: Forming the Pupil of an Eye w Kochi w Indiach.

Składa się on z dwunastu plansz z infografikami, dwunastu plastikowych tabliczek oraz specjalne zaprojektowanego wiatraka. Istotny wkład merytoryczny wnieśli w ten projekt wirusolodzy, ale nie jest to jeden z przykładów nurtu „art & science”, gdyż kluczową rolę odgrywa w nim metodologia badania artystycznego, a nie naukowego.

Jest to wyobraźniowy i percepcyjny eksperyment przybierający postać fikcyjnego dyskursu naukowego obejmujący niezwykle szeroki zakres dyscyplin, od epidemiologii, przez gospodarkę odpadami w kontekście politycznym, po estetykę wizualizacji naukowych.

Książka stanowi z jednej strony aktualizację i rozwinięcie zawartego w projekcie Aleksandry Ska potencjału, a z drugiej strony jego kontekstualizację w myśli teoretycznej. Jest podzielona na trzy części: I. Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje pandemii, II. Pandemia Aleksandry Ska, III. Pandemia w polu sztuki i nauki.

Kluczową kwestią dla tekstów prezentowanych w pierwszej części jest relacja chorób zakaźnych o epidemicznym i pandemicznym potencjale do władzy, a ściślej do sposobów organizacji i sprawowania władzy nad życiem. Druga część książki, Pandemia Aleksandry Ska, stanowi analizę projektu przedstawioną w formie wizualnego eseju. Prezentacja ta uwypukla teoretyczny i krytyczny potencjał zamknięty w zespole artefaktów. W części trzeciej Pandemia w polu sztuki i nauki główną kwestią jest wiedza, którą można rozumieć jako rewers omawianej w części pierwszej kwestii władzy.

Pandemia ze względu na swoją powszechność i możliwość objęcia swoim oddziaływaniem całego globu, jawi się jako potencjalnie rewolucyjne zjawisko, zdolne do przenicowania istniejących dystynkcji społecznych, struktur politycznych i porządków ekonomicznych. Prowokuje badania naukowe, refleksję krytyczną oraz popkulturową fantazję. Jest najbardziej interesująca jako zjawisko na pograniczu nauki i fantazji. Ten rewolucyjny potencjał zamknięty został również w projekcie Aleksandry Ska, a niniejsza publikacja próbuje go otworzyć.

 

Spis treści

Wstęp  Str. 13

I. Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje pandemii  Str. .21 - 108

Andrzej W. Nowak  Str. 21

Pasterze mikrozabójców — pandemia, szczepienia, biopolityka

Przemysław Witkowski Str. 45

Czarna śmierć, która urodziła kapitalizm

Kaja Malanowska  Str.61

Ka diango pepo

Zofia Cielątkowska  Str. 77

Pandemia i postkolonializm. O reprezentacji wykluczenia

Mikołaj Iwański  Str. 93

Pandemiczny potencjał przemysłowego chowu zwierząt

II. Aleksandra Ska — Pandemia, dokumentacja wystawy  Str. 109 - 137

III. Pandemia w polu sztuki i nauki  Str.137 - 188

Monika Bakke  Str. 137

Pandemiczne wspólnoty przenoszone drogą plastikową

Marek Wasilewski  Str.153

Prawda sztuki — fikcja nauki

Jarosław Lubiak  Str. 169

Pragnienie fikcji. Jak Aleksandra Ska wywołała pandemię?