Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Od portretu do selfie. Człowiek w przestrzeni sztuki. Tom I

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 138
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2021
ISBN/ISSN : 978-83-63072-51-3
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 10 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 25,00 zł

„Od portretu do selfie” zwraca uwagę na proces ewolucji w sztuce wizerunków ludzkich, ale także na kształtowanie się kultury wysokiej i masowej począwszy od klasycznego jej ujęcia, aż po czasy współczesne, których znakiem jest selfie.

Niewątpliwie należy zauważyć, że portret niesie ze sobą nie tylko fotograficzne odzwierciedlenie określonej postaci, ale nade wszystko ukryty przekaz dotyczący przestrzeni jego ducha, wnętra, świata własnych dylematów i filozofii.

Tym samym sztuka staje się formą komunikacji tego, co widzialne, ale także tego, co ukryte. Forma, barwa, perspektywa staja się narzędziami, za pomocą których twórca łączy w dziele artystycznym dwa światy: materialny i metafizyczny.

Zderzenie ze sobą szeroko rozumianej sztuki w ujęciu klasycznym i współczesnym, symbolicznego portretu i selfie, zaprasza i prowokuje do refleksji nad redefinicją podstawowych pojęć tak bliskich działalności artystycznej, jak piękno, kultura, transcendencja.

Spojrzenie na to zagadnienie z perspektywy konkretnych dzieł sztuki, jak również koncepcji filozoficznych, socjologicznych i religijnych pozwala na ukazanie szerokiego wachlarza naukowych teorii, określających obecność człowieka w przestrzeni kultury.

 

Spis treści

Wstęp Str. 7

Mariusz Szajda

Metafizyczny wymiar portretu jako istotny element dzieła.  Str. 9

Agnieszka Materne

Pedagogiczny portret artysty plastyka.  Str. 25

Mariusz Szajda

Portrety kobiet w artystycznej koncepcji wielkich mistrzów Renesansu.  Str. 38

Ireneusz Kamionka

Portrety maryjne w filozoficzno-teologicznej przestrzeni sztuki.  Str. 55

Janusz Szulist

Transcedująca funkcja kultury w oparciu o nauczanie kościoła. Str. 67

Anna Janus

Portret człowieka współczesnego w malarstwie S. Lewczuka jako przedmiot refleksji socjologicznej nad relacjami międzyludzkimi.  Str. 79

Agnieszka Pawłowska

Autoportret emocjonalny w XX wieku.  Str. 93

Jarosław Babiński

Ars ancilla ideologiae. Rewolucyjne pozerstwo współczesnej sztuki.  Str. 106

Elżbieta Wasyłyk

Piękno jako sposób poznania.  Str. 119

Aneta Całużyńska

Selfie - wytwór kultury popularnej czy współczesna wersja tradycyjnego autoportretu?  Str. 125