Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Moda Majów. Elita i dwór - Jaina 600-900 n.e.

Ilustracje: kolorowe
Język: polski, angielski
Ilość stron: 116
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2010
ISBN/ISSN : 978-83-60099-33-9
Format: niestandardowy
Miejsce wydania: Warszawa
Długość: 210 mm
Szerokość: 10 mm
Wysokość: 290 mm
Cena podstawowa dla wariantu 22,00 zł

Na 116 stronach publikacji znajdują się liczne artykuły badaczy, a także katalog zabytków. Całości towarzyszą barwne fotografie terenów, obiektów oraz mapki.

 

Penetrującymi bujną dżunglę Ameryki Środkowej szesnastowiecznymi konkwistadorami, wywodzącymi się bądź co bądź z antyczno-chrześcijańskiego kręgu kulturowego, targały mieszane uczucia. Zetknęli sie bowiem z kulturą, która zupełnie nie mieściła się w ich pojmowaniu świata. Z jednej strony Indianie jawili się im jako półnadzy, dzicy poganie nie znający narzędzi z metalu, z drugiej – jako budowniczowie monumentalnych świątyń, nie ustępujących rozmachem znanym im gotyckim katedrom i twórcy cywilizacji równie, a może nawet bardziej wyrafinowanej niż ich własna. Ten brak zrozumienia Innego, który tak pięknie i przejmująco opisywał w licznych esejach Ryszard Kapuściński, potęgował agresję i okrucieństwo białych najeźdzców, dążących do zorganizowania Nowego Świata na wzór starego, tylko w zdegenerowanej formie. To, co uchodziło już w Europie za nielicujące z renesansowym, humanistycznym etosem, na nowych obszarach, wśród "dzikusów" było wciąż dozwolone, a nawet dobrze widziane. Wszak zdobywcom intencje przyświecały szlachetne...

 

Wojciech Brzeziński, Kolba kukurydzy zamiast Wenus z Milo czyli o względności (i różnorodności) piękna

 

Spis treści

Artykuły

 

Wojciech Brzeziński

Kolba kukurydzy zamiast Wenus z Milo czyli o względności (i różnorodności) piękna

s.5

Elżbieta Siarkiewicz

Majowie. Historia i kultura

s.9

Justyna Olko

Elity i kultura dworska Majów

s.17

Maria Gaida

Rytualna gra w piłkę u Majów

s.25

Jarosław Źrałka

Polskie badania nad kulturą Majów

s.31

Marta Skwirowska

O przemianach stroju Indian z Półwyspu Jukatan

s.45

Stanisław Iwaniszewski

Wyspa Jaina

s.55

Katalog zabytków

 

1. Poziomy warsztat tkacki

s.64

2. Walcowaty kubek

s.66

3. Mieszadło

s.68

4 i 5. Moździerz z ucieraczem

s.69

6 i 7. Zarno z wałkiem

s.70

8. Kadzielnica i kopał

s.71

9. Naszyjnik

s.72

10. Okrągły wachlarz

s.74

11. Półkolisty wachlarz

s.75

12. Łapcie

s.76

13. Szlachetnie urodzony mężczyzna w niebieskim kaftanie

s.77

14. Siedzący gracz w piłkę

s.80

15. Siedzący karzeł

s.82

16. Stojący wojownik

s.84

17. Siedzący władca

s.86

18. Stojący szlachetnie urodzony młodzieniec

s.90

19. Stojący wojownik

s.92

20. Siedząca staruszka

s.94

21. Obejmująca się para

s.96

22. Siedzący mężczyzna

s.100

23. Szlachetnie urodzona kobieta z wachlarzem

s.102

24. Stojąca kobieta

s.104

25. Szlachetnie urodzona kobieta

s.106

26. Tkaczka przy warsztacie

s.108

27. Stojąca kobieta z uniesionymi rękami

s.110

28. Stojąca kobieta

s.112