Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Jan Lebenstein. Demony

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 185
Format: A4
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2005
ISBN/ISSN : 83-89378-10-8
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Warszawa
Długość: 210 mm
Szerokość: 16 mm
Wysokość: 300 mm
Cena podstawowa dla wariantu 45,00 zł

 

Katalog do wystawy Jan Lebenstein. Demony. Wystawa prezentowana w Muzeum Narodowym w Szczecinie październik-listopad 2005 r.

 

Publikacja zawiera obszerny materiał ilustracyjny i omawiające twórczość Jana Lebensteina eseje; pięknie napisane, głębokie, odkrywcze.

 

 

W ostatnim czasie [Muzeum Literatury w Warszawie] przygotowało pierwszą na tak wielką skalę prezentację polskiego środowiska artystycznego, skupionego wokół Biblioteki Polskiej w Paryżu. Wystawa obecna, zatytułowana „Jan Lebenstein. Demony”, stanowi drugi rozdział opowieści o polskiej emigracji artystycznej nad Sekwaną, tym razem emigracji lat powojennych.
Jej kluczową postacią stał się emigrant z Polski, malarz Jan Lebestein. Swych partnerów intelektualnych znajdował głównie w środowisku pisarzy, poetów, krytyków sztuki, stąd też jego przyjaźnie z Mironem Białoszewskim, Zbigniewem Herbertem, Gustawem Herlingiem-Grudzińskim, Aleksandrem Watem, Zygmuntem Hertzem, Czesławem Miłoszem, Konstantym Jeleńskim. Właśnie w tych relacjach umacniał się narracyjny charakter sztuki Lebensteina, jego pasja opowiadania świata i duchowej sfery człowieka, którego uczynił wyłącznym tematem swej twórczości.

 

Janusz Odrowąż-Pieniążek, Wstęp

 

Spis treści

Janusz Odrowąż-Pieniążek, Wstęp

s.6

Piotr Kłoczowski, Utracane królestwo Jana Lebensteina

s.7

Marek Nowakowski, Pamięć i historia

s.10

Wojciech Włodarczyk, Warszawskie lata Jana Lebensteina

s.13

Czesław Miłosz, Paryska strefa

s.23

Bronisław Wildstein, Artyście biada

s.25

Aleksandra Kaiper, Konteksty literackie

s.28

Łukasz Kossowski, Jan Lebenstein. Demony

s.33

ks. Janusz St. Pasierb, Lebenstein przemian ostatecznych

s.39

ks. Michał Janocha, Hiob - Sęp - Baka.Tryptyk ilustracyjny Lebensteina

s.42

Kalendarium

s.49

Bibliografia

s.52

 

ENGLISH VERSION 

Janusz Odrowąż-Pieniążek, Introduction

s.54

Piotr Kłoczowski, The Lost Kingdom of Jan Lebenstein

s.55

Marek Nowakowski, Memory and History

s.56

Wojciech Włodarczyk, Jan Lebenstein and his Warsaw Years

s.58

Czesław Miłosz, The Paris Zone

s.67

Bronisław Wildstein, The Misery of Being an Artist

s.68

Aleksandra Kaiper, Literary Contexts

s.71

Łukasz Kossowski, Jan Lebenstein. Demons

s.75

Fr. Janusz St. Pasierb, Lebenstein of Ultimate Transformations

s.79

Fr. Michał Janocha , Job - Sęp - Baka. Lebenstein' s Illustrative Triptych

s.82

Chronology

s.88

 

 Katalog

 s. 92

 Spis obiektów

 s. 176

 List of exhibits

 s. 181