Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

In gremio - in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem / In Gremio - in Praxi. Studies on the Medieval Leather Production

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 250
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2009
ISBN/ISSN : 978-83-89499-58-5
Język: polski, angielski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 21 mm
Szerokość: 15 mm
Wysokość: 296 mm

Trudno dziś wyobrazić sobie studia nad historią obuwnictwa, czy szerzej historią ubioru, lub nad dziejami rzemiosł skórniczych bez uwzględnienia rezultatów badań archeologów. Z drugiej strony wnioskowanie archeologa nie byłoby pełne bez wdrożenia zaawansowanych badań archeozoologicznych czy pleobotanicznych.

Publikacja "In gremio - in praxi. Studia nad średniowiecznym skórnictwem" zawiera materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 2007 roku przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Szczecinie.