Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

brak obrazka

Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 382
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2019
ISBN/ISSN : 978-83-7972-324-9
Język: polski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 19 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 55,00 zł

Ze wstępu: "Ikonografia godeł cechów pomorskich to obszar niemal nietknięty badawczo. O ile bowiem same organizacje cechowe, a zwłaszcza szeroko pojęte kwestie gospodarcze były niejednokrotnie obiektem zainteresowań historyków, o tyle godła korporacyjne pozostawały wciąż na ich marginesie. Celem niniejszej pracy jest, przynajmniej w części, istniejącej luki, a także zwrócenie uwagi na tę grupę źródeł, zazwyczaj pomijaną." Kluczową częścią pracy jest katalog, w którym zebrano wszystkie znalezione przez autorkę godła – te, które do dzisiaj zachowały się na zabytkach, ale także takie, które przetrwały tylko w przekazach pisanych lub ikonograficznych - stanowiące źródła do badań nad historią społeczną i gospodarczą Pomorza.

SPIS TREŚCI

Wstęp /7

Rozdział 1. Cechy w państwie brandenbursko-pruskim od połowy XVII do początku XIX wieku

Miejsce cechów w brandenbursko-pruskiej polityce gospodarczej /21
Funkcjonowanie cechów rzemieślniczych na Pomorzu w XVII i XVIII wieku /33

Rozdział 2. Godła cechowe - przedmioty heraldyczne i budowa. Studium porównawcze

Geneza godeł /55
Kształtowanie się godeł poszczególnych branż /59
Branża spożywcza /59
Branża drzewna /68
Branża metalowa /78
Branża tekstylno-odzieżowa /91
Branża skórzana /98
Branża budowlana /105
Rzemiosła różne /107

Rozdział 3. Analiza godeł cechowych

Treści godeł /122
Specyfika godeł cechowych w kontekście zasad heraldycznych /143
Pragmatyzm i realizm godeł /143
Trwałość wydarzeń a aktualizacja informacji /146
Uniwersalizm /149
Autonomia godeł cechowych /151
Wymiar ideowy /151
Heraldyzacja /153

Zakończenie /161
Literatura /165
Katalog /177
Zusammenfassung /381
Autorzy zdjęć /383