Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Adlojada. Szczecińskie pasaże

Ilustracje: kolorowe
Język: polski
Ilość stron: 250
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2012
ISBN/ISSN : 978-83-63365-08-0
Długość: 17 mm
Szerokość: 1 mm
Wysokość: 25 mm
Cena podstawowa dla wariantu 25,00 zł

Adlojada. Szczecińskie pasaże to pierwszy tom z cyklu podsumowującego spotkań w ramach Dni Kultury Żydowskiej Adlojada zapoczątkowanego w  2012 r. w Szczecinie.

Publikacja gromadzi szkice zogniskowane wokół dwóch zagadnień: żydowskiej historii i kultury oraz miasta. To sprawia, że zawarte w tomie studia, reprezentujące rozmaite dziedziny nauki, pozwalają przywrócić pamięć o żydowskiej społeczności Szczecina i Pomorza Zachodniego oraz wpisują jej los w szerszy kontekst dziejów środkowoeuropejskiej diaspory, tym samym przyczyniają się do konstruowania tożsamości miasta. Dopełnieniem tomu jest, opatrzona poetycką glosą, prezentacja współcześnie wykonanych dzieł graficznych Teresy Babińskiej. 

Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada": I "Szczecińskie pasaże" Szczecin 19-24 marca 2012.

 

Adlojada. Szczecińskie pasaże gromadzi szkice zogniskowane wokół dwóch zagadnień: żydowskiej historii i kultury oraz miasta. To sprawia, że zawarte w tomie studia, reprezentujące rozmaite dziedziny nauki, pozwalają przywrócić pamięć o żydowskiej społeczności Szczecina i Pomorza Zachodniego oraz wpisują jej los w szerszy kontekst dziejów środkowoeuropejskiej diaspory, tym samym przyczyniają się do konstruowania tożsamości miasta. 

Redaktorzy tomu, Wstęp

 

Spis treści

 

Wstęp  

Historia

 

Jaromir Brejdak, Filozofia dialogu

s.13

Jerzy Grzelak, Na początku drogi ku równouprawnieniu. Naturalizacja Żydów na Pomorzu Zachodnim w początkach XIX w. (na przykładzie Stargardu i Szczecina)

s.23

Bogdana Kozińska, Z przedwojennych dziejów szczecińskiej gminy żydowskiej – dwie publikacje z 1935 r. na temat szczecińskich Żydów

s.39

Włodzimierz Stępiński, Żydzi w prowincji Pomorze i na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX w. w pomorzoznawstwie

s.59

Anna Bartczak, Szkolnictwo żydowskie w Szczecinie w latach 1946–1969

s.71

Janusz Mieczkowski, Fotografie szczecińskich Żydów – szkic o przemianach społeczności

s.87
Sztuka  

Ewa Gwiazdowska, Artyści żydowscy w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. Stan badań, perspektywy badawcze

s.103

Dariusz Kacprzak, Silbersteinowie i ich kolekcja dzieł sztuki. Z badań nad kolekcjonerstwem żydowskiej burżuazji wielkoprzemysłowej w Łodzi końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX w.

s.125

Szymon Piotr Kubiak, Betonowa Mnemosyne. Muzeum Żydowskie w Berlinie i jego architekt

s.147

Monika Talarczyk-Gubała, Polska między Egiptem a Rumunią. Relacje z 54. Biennale Sztuki w Wenecji.

s.163
Literatura  

Piotr Krupiński, W poszukiwaniu Alfreda Döblina w Szczecinie. Fragment gawędy

s.173

Paweł Wolski, (Nie)żydowski (nie)Szczecin w pisarstwie Anny Frajlich

s.179

Joanna Bierejszyk, „Na jakimś trudnym zakręcie”. O wczesnych wierszach Anny Frajlich

s.187

Sławomir Iwasiów, Negocjowanie tożsamości. Imię ojca Anny Frajlich

s.195 

Jerzy Madejski, Wiersz, Szczecin, Arkadia. Taniec – miasto Anny Frajlich

s.203

Róża Król, Nota informacyjna o Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie

s.212
Galeria, Teresa Babińska  s.217
Indeks osobowy s.244