Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Adlojada. Prawo i kultura

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 254
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2016
ISBN/ISSN : 978-83-63365-42-4
Język: polski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 165 mm
Szerokość: 18 mm
Wysokość: 249 mm
Cena podstawowa dla wariantu 30,00 zł

Publikacja stanowi podsumowanie czwartej edycji szczecińskich Dni Kultury Żydowskiej Adlojada, która odbyła się pod tytułem „Prawo i kultura”. W tomie zebrano pokłosie rozmów o dziełach sztuki na Pomorzu Zachodnim, debat o przemieszczeniach i grabieżach cennych zbiorów, prezentacji (kolejny raz) ekspozycji stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Publikacja została podzielona na cztery części. Pierwsza z nich została poświęcona Hannah Arendt, której czterdziestą rocznicę śmierci obchodziliśmy w 2015 roku. Ta okoliczność usprawiedliwia pytania o zakres jej obecności we współczesnej kulturze i w dyskursie naukowym. Tylko ostatnio ukazało się bowiem kilka książek i opracowań, w których myśl Arendt jest podstawą ważkich rozpoznań historycznych i cennych konstrukcji teoretycznych. W drugiej części znalazły się rozprawy traktujące o Zagładzie, wśród nich szkice m.in. o Tadeuszu Różewiczu oraz prawach autorskich i dziecięcej literaturze Holocaustu na przykładzie Pamiętnika Rutki Laskier. Trzecią część tworzą teksty o prawie w kontekście kultury żydowskiej. Publikacje wieńczy galeria zdjęć Piotra Piluka Ślady niemieckich Żydów na Śląsku z perspektywy współczesnej fotografii dokumentalnej.

Coroczne szczecińskie spotkania w ramach Adlojady, jak i powstające na ich podstawie publikacje książkowe, wyznaczają prężny i niemożliwy do pominięcia nurt we współczesnych badaniach nad historią i kulturą Żydów polskich.

Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada": IV „Prawo i kultura” Szczecin 17–20 marca 2015.

 

 

Czy jedną z najgłośniejszych z nich nie jest "Prześniona rewolucja" Andrzeja Ledera? Tom omawiany był nie tylko w specjalistycznych periodykach i na zamkniętych seminariach, ale także na łamach tygodników i w publicznych debatach upowszechnionych na portalach internetowych. Przypomnijmy, inspirującą myśl [Hannah] Arendt wykorzystał Leder, formułując jedną z najważniejszych diagnoz współczesności. Książka "O rewolucji" wydana w 1963 roku przydała się w konstruowaniu "Prześnionej rewolucji", czyli w opisie tego, co stało się w Polsce od lat trzydziestych XX wieku aż po lata ostatnie. Leder analizował między innymi jeden z ciekawych wątków myśli Arendt, a mianowicie zagadnienie nędzy jako sytuacji ekstremalnej, ponieważ separującej ludzi nią objętych od wspólnoty symbolicznej. Filozof uznaje biedę za ,,stan wyjątkowy", który „unicestwia prawa społeczne i prawa ładu symbolicznego". Książka jest intrygującym przykładem tego, jak dzisiaj przydaje się dawna analiza politologiczna. Zresztą równie cieka we jest to, jak Leder wykorzystuje rozmaite opracowania historyczne, włączając je w swoją diagnozę społeczną, a nawet profecję: „Każde imaginarium, które akceptuje wykluczenie nędzarzy, skazuje się na kryzys i upadek".

 

Jerzy Madejski, Koncert, wykład, debata, film. Wstęp

 

Spis treści

Jerzy Madejski, Koncert, wykład, debata, film. Wstęp

s.7

Hannah  Arendt

 

Ks. Andrzej Draguła, O odpowiedzialności w czasach marnych. Procesy Adlofa Eichmanna i Henry’ego Wirza

s.17

Maria Małgorzata Baranowska, Moralny wymiar myślenia według Hannah Arendt i Józefa Tischnera

s.29

Jaromir Brejdak, Ecce homo – Hannah Arendt „o kłamstwie w polityce”

s.37

Eryk Krasucki, My, uchodźcy Hannah Arendt a zdjęcie wykonane na tureckiej plaży 2 września 2015 roku

s.47

Magdalena Piekara, Obcy sobie na obcej ziemi

s.61

Zagłada

 

Renata Piątkowska, Kolekcja Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN a wystawa stała muzeumTysiąc lat życia żydowskiego w Polsce

s.73

Tatiana Czerska, Różewicz i Zagłada

s.87

Barbara Więckowska, Spory prawne o świadectwa Holocaustu (Wiera Gran, Władysław Szpilman)

s.99

Ewelina Konopczyńska-Tota, Prawa autorskie i dziecięca literatura Holocaustu. Przypadek Pamiętnika Rutki Laskier

s.109

Prawo

 

Andrzej Przyłębski, Georga Simmla idea „prawa indywidualnego”

s.119

Wilhelm Schmidt-Biggemann, Pico della Mirandola a kabała

s.127

Wilhelm Schmidt-Biggemann, O imionach Boga. Prawo a kabała

s.143

Joanna Smoluk-Stachowska, Bóg w kabalistycznej filozofii Giovanniego Pica della Mirandoli

s.159

Piotr Goniszewski, Prawo Boga czy Bóg prawa?

s.167

Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, O badaniu proweniencji muzealiów prawdopodobnie pochodzących z hitlerowskich konfiskat. Uwagi ogólne i casus RFN

s.177

Roman Olkowski, Kolekcja Rotwandów. Losy polskich zbiorów w dobie bezprawnych praktyk

s.193

Sławomir Iwasiów, Współczesny thriller prawniczy – Komora Johna Grishama

s.211

Krzysztof Lichtblau, Wymazywanie autora/autorów. Wspomnienia Władysława Szpilmana

s.219

Galeria

 

 Piotr Piluk, Ślady niemieckich Żydów na Śląsku z perspektywy współczesnej fotografii dokumentalnej

s.229

Indeks osobowy 246