Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Adlojada. Kultura i profanacja

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 133
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2017
ISBN/ISSN : 978-83-633-53-0
Język: polski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 165 mm
Szerokość: 10 mm
Wysokość: 248 mm
Cena podstawowa dla wariantu 30,00 zł

 

"Adlojada. Kultura i profanacje" to piąty tom w serii, będący wspomnieniem szczecińskich spotkań adlojadowych, które w dniach 16–19 marca 2016 roku poświęcone były szeroko rozumianemu zjawisku kulturowej profanacji, w tym przede wszystkim - profanacji tradycji żydowskiej w kontekście dzieł filozofii, literatury, sztuki.

Publikacja jest zaproszeniem do refleksji na temat współczesnej społecznej percepcji pamięci kulturowej.

 

 

 

 Zebrane w niniejszym tomie Adlojady studia stanowią humanistyczną, multi- i interdyscyplinarną próbę opisu aktualnych zjawisk cywilizacyjnych łączących się z sekularyzacją, postsekularyzmem czy kryptoteologiami. Część artykułów dotyczy zagadnień wynikających z interpretacji oraz krytyki tradycji żydowskiej, część zaś proponuje szerszą perspektywę, wykraczającą poza bezpośredni kontekst tejże kultury, traktując kategorię profanacji bardziej asocjacyjnie. Temat pozostaje niewyczerpany z wielu względów. Autorom tekstów i redaktorom tomu oraz twórcom szczecińskich Dni Kultury Żydowskiej „Adlojada” wypada żywić nadzieję, że lektura książki okaże się pretekstem do własnych rozważań na temat granic sacrum i profanum oraz zjawiska profanacji zarówno w dawnej kulturze, jak i współcześnie otaczającej rzeczywistości.

 

Dariusz Kacprzak, Sacrum – profanum. Sacrilegium. Wstęp

 

Spis treści:

Dariusz Kacprzak, Sacrum – profanum. Sacrilegium. Wstęp

s.7

Marta Turkot, Współczesne oblicza sekularyzacji

s.11

Piotr Goniszewski, Kabała Jakuba Franka – pomiędzy mistyką a bluźnierstwem

s.25

Paweł Wolski, Sprofanujmy świadka. Na marginesie polskiego przekładu wierszy Prima Leviego

s.35

Krzysztof Lichtblau, „Komiksowość” Czarnej ziemi

s.41

Ewelina Konopczyńska-Tota, Od Rutki do Ruth

s.49

Urszula Dłużak, Autobiograficzna nieobecność

s.61

Beata Małgorzata Wolska, Izrael Hłaski Piotra Weisera jako przykład biografii pisarza

s.71

Szymon Piotr Kubiak, Konstytucyjne wyznanie wiary. Mikrograficzny portret  Bolesława Bieruta ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie

s.83

Artur Tanikowski, Sacrum i profani? Nieżydowskie narracje architektury synagog drewnianych Przypadek Franka Stelli

s.91

Milena Woźniak-Koch, Sacrum czy profanum? Religijne przedstawienia w kolekcji Bronisława Krystalla

s.103

Irmina Gadowska, Wielkomiejskie cmentarze żydowskie Metamorfoza przestrzeni jako czynnik desakralizacji

s.111

Sławomir Iwasiów, „Więź” i media współczesne

s.123

Indeks osobowy

s.129