Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Adlojada. Ekonomia i kultura

Rok wydania: 2015
ISBN/ISSN : 978-83-63365-21-9
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Ilość stron: 214
Język: polski
Ilustracje: kolorowe
Długość: 16 mm
Wysokość: 25 mm
Cena podstawowa dla wariantu 30,00 zł

Trzeci tom z serii podumowującej Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada". Tematem spotkań w 2014 roku była ekonomia, a w szczególności jej znaczenie w relacjach Polaków i Żydów. To jedna z najważniejszych dziedzin, przez którą można odtwarzać związki między grupami etnicznymi i narodami. W części filozoficznej zostały poruszone zagadnienia związane z wybranymi pracami naukowymi o ekonomii kultury. Ekonomia stała się też pretekstem do rozważań na przykład na temat kibucu w literaturze. Wątek ekonomii łączy się także z kolekcjami sztuki, dlatego w tomie znalazła się m.in. obszerna prezentacja kolekcji Siegberta i Hildegard Feldebergów.

Z recenzji Marty Tomczok: "To, co w Adlojadzie. Ekonomii i kulturze jest najcenniejsze, dotyczy obrzeży głównego zagadnienia. Należą do nich uwagi o kanonie Zagłady i projekcie rozszerzenia badań nad Zagładą. [...] Związki ekonomii z kulturą mają w tym tomie reprezentację filozoficznoliteraturoznawczą i bardziej zwyczajną, związaną z socjologią życia codziennego. Ta ostatnia sfera wydaje mi się w książce najciekawsza.

Dni Kultury Żydowskiej "Adlojada": III "Ekonomia i kultura" Szczecin 8–21 marca 2014.

 

 

Opisywanie relacji międzykulturowych wymaga roztropnego wyboru obszarów życia społecznego, odsłaniających (zarówno w historii, jak i współcześnie) w jakimś zgęszczeniu kwestie, które nas zajmują. Jeśli chodzi o ekonomię, trzeba wskazać na przykład odpowiednią instytucję pozwalającą ukazać jak najwięcej zagadnień i problemów. Historycy ciągle poszukują takich właśnie wyrazi stych egzemplifikacji, przez które można wyjawić skomplikowane procesy społeczne. Literaturoznawcy są w dobrej sytuacji, gdyż mają w kanonie literackim dzieła nieźle wprowadzające nas w cały kompleks spraw estetycznych i kulturowych. Myślę na przykład o "Panu Tadeuszu"...

 

 Jerzy Madejski, Kibuc, pieniądz, muzeum. Wstęp

 

Spis treści

Jerzy Madejski, Kibuc, pieniądz, muzeum. Wstęp

s.7

Literatura

 

Piotr Krupiński, Świadectwo literatury – literatura świadectwa.Zagłada oczyma polskich literaturoznawców

s.17

Tadeusz Sucharski, Kilka refleksji nad Literaturą polską wobec Zagłady, czyli jak możliwa jest historia literatury doświadczenia totalitarnego

s.25

Sławomir Buryła, Literatura Holocaustu – w poszukiwaniu nowych ujęć i wokół znanych problemów

s.41

Tatiana Czerska, Rewanż Marcelego Najdera jako narracja o ekonomicznych uwarunkowaniach Zagłady

s.53

Krzysztof Lichtblau, Diarysta, diarystka i redaktor w Rewanżu Marcelego Najdera

s.61

Ks. Andrzej Draguła, Dłużnicy kibucu-boga

s.69

Ewelina Konopczyńska-Tota, Podróż do Yad Vashem

s.75

Natalia Gendaj, W poszukiwaniu Europy. Podróże Stefana Zweiga

s.85

Urszula Orlińska-Frymus (opracowanie), „Nie możemy poddać się wiatrowi”. Rozmowa z Ori Grotasopracowanie

s.95

Urszula Bielas-Gołubowska, Sławomir Iwasiów (opracowanie), „Winda szabatowa jeździ bez przerwy”. Rozmowa z Andrzejem Wojdałą i Jarosławem Weksejem

s.99

Filozofia

 

Jaromir Brejdak, Istota judaizmu według Wernera Sombarta Żydzi i życie gospodarcze

s.111

Ewa Kochan, Marks i kwestia eschatologii

s.119

Andrzej Przyłębski, Pieniądz w filozoficznym ujęciu Georga Simmla

s.129

Nelli Przybylska, Kobieta i etos pracy według Simone Weil i Edyty Stein

s.137

Joanna Smoluk-Stachowska,  Wpływ kabały luriańskiej na genezę i rozwój sabbataizmu mesjańskiego

s.149

Andrzej Przyłębski, Filozofia wobec wyzwań i kryzysu współczesności

s.161

Sztuka

 

Dariusz Kacprzak, Autoportrety artystów niemieckiej moderny – kolekcja Siegberta i Hildegard Feldbergów

s.169

Krzysztof Bielawski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – spotkania tradycji i nowoczesności

s.193

Urszula Usakowska-Wolff, „Moja noc będzie tu i mój dzień”. Wspomnienie o Ernie Rosenstein

s.199

Indeks osobowy

s.208