Medal pamiątkowy, 350. rocznica wygaśnięcia dynastii Gryfitów