Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów

Cena podstawowa dla wariantu 48,00 zł
Ilustracje: czarno-białe
Ilość stron: 648
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2011
ISBN/ISSN : 978-83-932947-1-8
Język: polski
Miejsce wydania: Żory
Długość: 168 mm
Szerokość: 38 mm
Wysokość: 245 mm

Autor: Lucjan Buchalik

"Książka Lucjana Buchalika "Dogon ya gali. Dawny świat Dogonów" w swoim założeniu chce być monografią szeroko prezentującą dawną i współczesną kulturę Dogonów - jednego z najbardziej znanych ludów afrykańskich, żyjacego na pograniczu Mali i Burkiny Faso. Ostatnie całościowe omówienie kultury Dogonów ukazało się w połowie XX w. i dotyczyło ono Dogonów zamieszkujących w tzw. "Falezach" i na Płaskowyżu Bandiagary. Od tego czasu nikt nie podjął próby przedstawienia w miarę pełnego obrazu tego ludu. Natomiast w języku polskim opublikowano tylko jedną obszerną pracę o Dogonach autorstwa Marcela Griaule'a, najwybitniejszego ich badacza. Z pewnością to wszystko uzasadnia powstanie monografii o Dogonach w języku polskim. Wydaje mi się także, że do realizacji tego zadania dobrze przygotowany jest Lucjan Buchalik, autor książki, doceniany w środowisku polskich afrykanistów badacz tego regionu i ludu. Przemawia za tym jego dobre opanowanie bazy źródłowej, a szczególnie wykorzystanie własnych badań terenowych, które zostały przeprowadzone podczas kilku sezonów badawczych, począwszy od 1985 r. do dzisiaj". Prof. UKSW dr hab. Jarosław Różański OMI