Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską

Ilustracje: brak
Ilość stron: 543
Format: niestandardowy
Oprawa: twarda
Rok wydania: 2018
ISBN/ISSN : 978-83-7700-316-9
Język: polski
Miejsce wydania: Warszawa
Długość: 175 mm
Szerokość: 45 mm
Wysokość: 245 mm
Cena podstawowa dla wariantu 49,00 zł

Synteza historii Polski od 1944 do 1989 roku autorstwa jednego z najbardziej cenionych historyków tego okresu. Jerzy Eisler, którego poczet pierwszych sekretarzy stał się bestsellerem, w najnowszej książce rozważa, czy układ zależności Polski od Związku Radzieckiego należy uznać za wasalny, satelicki, kolonialny, czy też Polska znajdowała się jedynie w radzieckiej strefie wpływów?

 

Tytuł niniejszej syntezy historii Polski pod władzą komunistyczną stanowi parafrazę tytułu głośnej w swoim czasie książki amerykańskiego komunistycznego dziennikarza Johna Reeda "Dziesięć dni, które wstrzącnęły światem". Ten pierwszy Amerykanin pochowany w 1920 r. pod Murem Kremlowskim był świadkiem rewolucji październikowej, którą najpierw wręcz entuzjastycznie relacjonował dla amerykańskiej pracy, a następnie opisał w książce pod takim właśnie tytułem. Od razu stał się symbolem skondensowanego w czasie wyjątkowo ważnego wydarzenia czy może raczej należałoby powiedzieć ciągu wydarzeń, które doprowadziły do radykalnych – mniej czy więcej – trwałych zmian politycznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych itd. Następstwem przewrotu październikowego było wszak nie tylko zbrojne przejęcie władzy przez bolszewików, ale także kilkadziesiąt lat dyktatorskiej władzy komunistów w Rosji (od 1922 do 1991 roku w Związku Radzieckim) i w kilkunastu innych państwach świata na różnych kontynentach. Jeszcze dzisiaj zresztą władza komunistyczna (lub jej bezpośredni spadkobiercy) trzyma się całkiem mocno na przykład w Chińskiej Republice Ludowej, Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i na Kubie, a w wielu krajach – w tym również europejskich – na przykład w Czechach, we Francji i w Rosji, jawnie i legalnie funkcjonują partie komunistyczne...

 

Jerzy Eisler, Wstęp

 

Spis treści

Wstęp

s.7

Prolog. Droga do Polski Ludowej

s.25

Rozdział I. Polska pod władzą komunistyczną – narodziny

s.45

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego

s.46

Powstanie Warszawskie i podróże Mikołajczyka do Moskwy

s.48

Reforma rolna i odbudowa przemysłu

s.56

„Zwrot październikowy"

s.59

Polacy wobec nowej władzy

s.61

Konferencja jałtańska

s.61

Aresztowanie i proces szesnastu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego

s.67

Utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej

s.71

Bilans otwarcia

s.73

Konferencja w Poczdamie

s.75

Zmiany graniczne i migracje ludności

s.76

Zbrojne podziemie antykomumstyczne („żołnierze wyklęci")

s.81

„Taktyka salami"

s.86

Nacjonalizacje przemysłu

s.89

Referendum zamiast wyborów

s.90

Pogrom kielecki

s.95

Sfałszowane wybory i Sejm Ustawodawczy

s.98

Rozdział II. Apogeum stalinizmu, czyli totalitaryzm po polsku

s.103

Cechy systemu stalinowskiego w Polsce

s.104

Początek „zimnej wojny"

s.109

Przyspieszona droga do... nienormalności

s.114

Połączenie PPR i PPS - zjednoczenie czy wchlonięcie?

s.120

Stosunki Kościół - państwo: od konfrontacji do porozumienia

s.125

Plan sześcioletni

s.130

Kultura i sztuka socrealizmu

s.136

Armia Rokossowskiego

s.138

Aparat (nie)bezpieczeństwa

s.140

Żydzi w bezpiece i „żydokomuna" u władzy

s.143

Konstytucja PRL

s.147

Stalinizm bez Stalina

s.149

Apogeum walki z Kościołem katolickim

s.151

Zwiastuny pierwszych zmian-początek „odwilży"

s.154

Rozdział III. Rok 1956 – przełom czy konstytucja?

s.161

Spory o rok 1956

s.162

XX Zjazd KPZR i śmierć Bolesiawa Bieruta

s.168

„Puławianie i „natolińczycy"

s.171

Krajobraz przed bitwą

s.175

Poznański „krwawy czwartek"

s.177

Droga do politycznego przesilenia

s.181

Październik

s.185

Powstanie Węgierskie 1956 roku

s.188

Zmiany w popaździernikowej Polsce

s.191

Rozdział IV. Od październikowej "normalizacji" do walki o kształt Milenium

s.197

Wybory do Sejmu i walka z „rewizjonizmem"

s.198

Początek „przykręcania śruby"

s.204

„Przykręcania śruby" ciąg dalszy

s.209

Gospodarka i życie społeczne w popaździernikowej Polsce

s.214

Nowe konflikty zimnej wojny

s.219

„List 34" i zaostrzenie kursu wobec inteligencji

s.222

Relacje Kościół – państwo: od normalizacji do nowej konfrontacji

s.229

List polskich biskupów i walka o Milenium

s.233

Rozdział V. Wielka destabilizacja "małej stabilizacji"

s.239

„Partyzanci" i „Ślązacy"

s.240

Tło międzynarodowe

s.245

„Piąta kolumna"

s.251

W stronę Marca

s.254

Studencki Marzec '68

s.257

Kampania „antysyjonistyczna" i walka polityczna

s.261

Pomarcowa emigracja

s.265

Praska Wiosna i operacja „Dunaj"

s.268

Sytuacja społeczna i gospodarcza

s.273

Grudzień 1970

s.278

Rozdział VI. "Dekada dynamicznego rozwoju" czy dekada zmarnowanych okazji?

s.287

Pierwszy rok Gierka

s.288

Zmiany w ruchu młodzieżowym

s.298

Boom na kredyt

s.299

Od „zimnej wojny" , przez „detente", do nowej „zimnej wojny"

s.303

Zmiany administracyjne i zmiany Konstytucji PRL

s.309

VII Zjazd i jego pierwsze następstwa

s.313

Czerwiec '76

s.318

Krach polityki gospodarczej i pomoc dla represjonowanych

s.323

Opozycja demokratyczna

s.325

Habemus Papam

s.335

Zmierzch „epoki Gierka"

s.337

Polskie lato 1980

s.340

Rozdział VII. Szesnaście miesięcy dwuwładzy?

s.353

Polityczna dwuwładza - uwagi wstępne

s.354

Narodziny NSZZ „Solidarność"

s.359

Zagrożenie radziecka interwencją zbrojną

s.362

Walka o władzę czy walka o „rząd dusz" i prestiż?

s.366

Kryzys bydgoski i jego następstwa

s.369

IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR ijego następstwa

s.373

I Krajowy Zjazd NSZZ „ Solidarność"

s.376

W stronę „siłowej konfrontacji"

s.379

Rozdział VIII. Stan wojenny i "powojenny" (1981-1987)

s.387

Uwagi wstępne

s.388

Grudzień 1981 roku

s.389

Nowa faza rywalizacji amerykańsko-radzieckiej

s.408

„Zima wasza, wiosna nasza"

s.413

Stanu wojennego ciąg dalszy

s.427

Zawieszony stan wojenny

s.431

Zniesienie stanu wojennego, czyli „normalizacja" po polsku

s.434

Śmierć ks. Jerzego Popiełuszki

s.438

W stronę powolnych zmian

s.439

Rozdział IX. Niespodziewany finał, czyli narodziny III Rzeczpospolitej

s.449

„Zimnej wojny" akt ostatni

s.450

Gorący polski rok 1988

s.453

Okrągły Stół i jego bezpośrednie następstwa

s.462

Wybory 4 czerwca 1989 roku

s.469

„Wasz prezydent, nasz premier"

s.472

Pracowita jesień 1989 roku

s.475

Jesień Ludów

s.479

Przekształcanie PRL w RP

s.481

Epilog

s.485

Indeks nazwisk

s.497

Wybrana bibliografia

s.519