Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Widoki Szczecina. Źródła ikonograficzne do dziejów miasta od XVI wieku do 1945 roku

Ilustracje: kolorowe
Język: polski, niemiecki
Ilość stron: 598
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2001
ISBN/ISSN : 83-86136-11-1
Długość: 24 mm
Szerokość: 17 mm
Cena podstawowa dla wariantu 30,00 zł

Rozprawa doktorska wydana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie omawia w porządku chronologiczno-problemowym znaczenie widoków Szczecina, wykonanych technikami artystycznymi. Poznajemy historię miasta, rozwój kultury oraz architektury i urbanistyki, który ukazany jest na tle zróżnicowań społecznych i wydarzeń politycznych w okresie XVI–XX wieku. Wiele uwagi poświęcono portowi, bowiem jemu miasto zawdzięcza rozwój, przekształcenie Szczecina w twierdzę oraz założenie Nowego Miasta. Autorka wskazuje na znaczenie władców oraz mieszczańskiego odbiorcy dla doboru motywów zawartych w widokach, objaśnia symboliczną wymowę niektórych tematów i zespołów widoków, szczególnie w XIX wieku. Podkreśla zależność między powstaniem pewnych ujęć z ważnymi wydarzeniami dziejowymi czy gospodarczymi oraz zwyczajami i obyczajami szczecińskiego mieszczaństwa. Reprodukcje ikonograficzne dobrane są tak, aby pokazywały istotne zmiany w formie miasta.