Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Sztuka europejska XV–XVIII wieku ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi

Ilustracje: kolorowe
Język: polski
Ilość stron: 240
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2003
ISBN/ISSN : 83-87937-29-0
Długość: 24 mm
Szerokość: 17 mm
Cena podstawowa dla wariantu 55,00 zł

Katalog wystawy malarstwa i grafiki ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi prezentuje prace europejskich artystów tworzone przez cztery stulecia. Muzealna kolekcja ukazuje obrazy o rozmaitej tematyce – w tym: martwe natury, portrety, sceny religijne, a także niewielką liczbę pejzaży. W kolejnym rozdziale, poza rycinami oryginalnymi, odnajdujemy grafikę reprodukcyjną. Podstawowe informacje odnoszące się do artystów, zmiennego biegu historii i podejmowanej tematyki malarskiej zamieszczono we wstępie oraz omówieniu. Katalog zawiera szczegółowe opisy zilustrowanych dzieł, noty o malarzach, bibliografię oraz spis krajowych i zagranicznych wystaw, eksponujących sztukę omawianego okresu.