Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Piękność twą widzę

Ilość stron: 352
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
ISBN/ISSN : 978-83-63365-82-0
Język: polski, niemiecki
Rok wydania: 2020
Format: niestandardowy
Długość: 210 mm
Szerokość: 30 mm
Wysokość: 280 mm
Cena podstawowa dla wariantu 85,00 zł

Katalog  wystawy ,,Piękność twą widzę. Od Čiurlionisa do Kairiukstisa - sztuka litewska pierwszej połowy XX wieku" ( 04.09.-29.11.2020). Przygotowana przez Muzeum Narodowe w Szczecinie we współpracy z Narodowym Muzeum Sztuki  im. M. K. Čiurlionisa w Kownie ekspozycja była pierwszą w Polsce panoramiczną prezentacją zjawisk artystycznych w sztuce litewskiej przełomu XIX i XX wieku oraz pierwszych dekad ostatniego stulecia, intensywnie rozwijającej się równolegle do polskiego modernizmu i wczesnej awangardy.

W dziełach twórców litewskich kolejnych dwu generacji można prześledzić proces kształtowania się narodowej sztuki litewskiej, co wydaje się szczególnie interesujące w kontekście odzyskania przez Litwę niepodlegości i ogłoszenia 16 lutego 1918 roku Aktu Niepodległości Republiki Litwy. Ciekawym i ważnym aspektem jest również możliwość przyjrzenia się licznym koincydencjom stylistycznym i formalnym ze sztuką zachodnioeuropejską, głównie francuską i niemiecką, i – co zważywszy na wielowiekowe bliskie sąsiedzkie więzy dość oczywiste – ze sztuką polską.

 

...Szczecińska prezentacja pomyślana została jako wizualny leksykon sztuki litewskiej – obejmuje on dwadzieścioro czworo twórców dwu generacji: urodzonych w latach siedemdziesiątych i głównie osiemdziesiątych XIX wieku oraz tych, którzy przyszli na świat w pierwszej połowie minionego wieku. Kuratorzy zdecydowali się zaprezentować blisko 100 starannie wyselekcjonowanych ze zbiorów kowieńskich dzieł takich artystów, jak m.in. Antanas Žmuidzinavičius, Adomas Varnas, Petras Kalpokas, Antanas Samuolis, Adomas Galdikas, Antanas Gudaitis, Viktoras Vizgirda czy Kazys Šimonis i Vladas Drėma. Nie zabraknie także interesującej reprezentacji twórczości uznawanego za narodowego wieszcza Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa, którego imponującą monograficzną wystawę nie tak dawno przygotowały Natalia Żak i Vaiva Laukaitienė w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Ostatnio zaś ukazał się pierwszy tom korespondencji artysty w dwujęzycznej, polsko-litewskiej wersji...

 

 Dariusz Kacprzak, Skarby Kowna gościnnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie

 

...In den Werken der in der Ausstellung präsentierten litauischen Künstler lässt sich der Ensttehungsprozess der litauischen Nationalkunst nachvollziehen, was im Zusammenhang mit der Erlangung der Unabhängigkeit Litauens und dem Akt der Unabhängigkeitserklärung der Repulik Litauen am 16. februar 1918 besonders interessant erscheint. Ein interessander und wichtiger Aspekt der Ausstellung ist auch die Möglichkeit, zahlreiche stilistische und formale Übereinstimmungen mit der westeuropäischen Kunst zu betrachten: der aus der post-impressionistischen Tradition heraus entstandenen französischen Kunst und dem deutschen Expressionismus, sowie- was angesichts der jahrhundertealten engen Nachbarschaftsbeziehugen ganz offensichtlich ist - mit der polnischen Kunst. Diese zahlreichen europäischen Verknüpfungen konnten in der jüngsten, groβ veranstalteten Ausstellung der  Symbolik der Ostseeländer im Musée d'Orsay in Paris deutlich gesehen werden.

 

 Dariusz Kacprzak, Schätze von Kaunas zu Gast im Nationalmuseum Stettin

Spis treści:

 Daina Kamarauskiene

 Wstęp

s.10

 Dariusz Kacprzak

 Skarby Kowna gościnnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie

 s.14

 Giedré Jankevičiūté

 Do Mikalojusa Konstantinasa do Vytautasa Kiriukstisa: kanon sztuki litewskiej pierwszej połowy XX wieku

 s.26

 Osvaldas Daugelis

 Traktat o muzeum albo 99 lat historii Narodowego Muzeum Sztuki im. M.K. Čiurlionisa

 s.50

 Katalog

 s.65

 Vaiva Laukaitiené

 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

 s.66

 Jurgita Rimkuté-Vainiuviené

 Antanas Žmuidzinavičius

 s.81

 Rūta Valiukaité

 Adomas Varnas

 s.94

 Genovaité Vertelkaité-Bartuliené

 Petras Kalpokas

 s.103

 Genovaité Vertelkaité-Bartuliené

 Pranas Domšaitis

 s.113

 Jurgita Rimkuté-Vainiuviené

 Jonas Šileika

 s.120

 Vaiva Laukaitiené

 Justinas Vienožinskis

 s.125

 Rūta Valiukaité

 Kazys Šimonis

 s.132

 Genovaité Vertelkaité-Bartuliené

 Vytautas Kairiūkštis

 s.138

 Rūta Valiukaité

 Vladas Eidukevičius

 s.147

 Genovaité Vertelkaité-Bartuliené

 Adomas Galdikas

 s.152

 Genovaité Vertelkaité-Bartuliené

 Antanas Samuolis

 s.170

 Genovaité Vertelkaité-Bartuliené

 Adomas Smetona

 s.182

 Vaiva Laukaitiené

 Adolfas Valeška

 s.189

 Jurgita Rimkuté-Vainiuviené

 Viktoras Vizgirda

 s.197

 Vaiva Laukaitiené

 Antanas Gudaitis

 s.206

 Vaiva Laukaitiené

 Stasys Ušinskas

 s.214

 Rūta Valiukaité

 Leonardas Kazokas

 s.222

 Jurgita Rimkuté-Vainiuviené

 Vladas Drėma

 s.230

 Vaiva Mikelionytė

 Irena Pacevičiūte

 s.235

 Vaiva Mikelionytė

 Elena Každailevičiūtė

 s.239

 Vaiva Mikelionytė

 Matas Menčinskas

 s.242

 Vaiva Mikelionytė

 Petras Rimša

 s.248

 Vaiva Mikelionytė

 Juozas Zikaras

 s.252

 Esė ir katalogas

 s.257

 Wybrana bibliografia

 s.346