Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu. Przewodnik po wystawie

Ilustracje: kolorowe
Ilość stron: 48
Format: niestandardowy
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Rok wydania: 2022
ISBN/ISSN : 978-83-63365-92-9
Język: polski
Miejsce wydania: Szczecin

 

Publikacja e-book dostępna jest w Repozytorium Cyfrowym MNS

Misterium Światła jest nową wystawą stałą Muzeum Narodowego w Szczecinie, prezentującą sztukę średniowieczną powstałą na przestrzeni czterech wieków historii Pomorza, włączonego w społeczno-polityczne struktury chrześcijańskiej Europy. Długotrwały proces chrystianizacji tych ziem zakończył się sukcesem dzięki dwukrotnej misji – w 1124 i 1128 r. – biskupa Ottona z Bambergu, nazywanego „Apostołem Pomorza”, którego monumentalna figura z dawnej kolegiaty przy szczecińskiej rezydencji książąt pomorskich wita widzów wchodzących na ekspozycję. Prezentowane na wystawie zabytki pochodzą z polskiej i niemieckiej części historycznego Pomorza, rozciągającego się po obu stronach Odry, władanego przez książąt z dynastii Gryfitów, najpierw lenników Polski, potem Danii, a następnie Niemiec. Kres tej epoki wyznacza data kolejnej religijnej transformacji Pomorza – oficjalnego przyjęcia reformacji w 1534 r.

Publikacja dostępna jest również w wersji drukowanej.

 

Trudna codzienność pełna niebezpieczeństw, wojen i nierozpoznanych chorób na równi z lękiem przed ogniem piekielnym dawały przeciętnemu mieszkańcowi ówczesnej Europy wiele powodów do modlitwy. Chętnie zanoszono je do świętych, będących nie tylko wzorami do naśladowania, lecz także pośrednikami w modlitwie do Boga...

 

Kinga Krasnodębska. Misterium Światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu