Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Metropolis

Ilustracje: kolorowe
Język: polski, angielski
Ilość stron: 64
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2005
ISBN/ISSN : 83-86136-54-5
Długość: 170 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 10,00 zł

Metropolis jest toposem cywilizacyjnym, w którym jak w krzywym zwierciadle przegladają się zarówno modernistyczne utopie architektoniczno-urbanistyczne, jak i ponowoczesność naznaczona dynamizmem, ruchliwością i nie spotykaną dotychczas gestością znaczeń miejskiej ikonosfery.


fragment tekstu (Magdalena Lewoc): Wystawę Metropolis współkreują realizacje prezentujące miasto jako wieloaspektową i dynamiczną matrycę współczesnego życia – prace eksponujące jego rozmaite aspekty socjologiczne, ideologiczne i estetyczne oraz artyści oferujący inspirujące sposoby czytania i przetwarzania kulturowego fenomenu miasta.