David Gilly (1748–1808) i Friedrich Gilly (1772–1800). Pomorskie aspekty twórczości dwu pruskich architektów

Cena podstawowa dla wariantu 12,00 zł
Ilustracje: czarno-białe
Język: polski
Ilość stron: 64
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2010
ISBN/ISSN : 978-83-86136-88-9
Długość: 170 mm
Wysokość: 230 mm

Katalog poświęcony pomorskim aspektom twórczości dwu pruskich architektów Davida Gilly’ego i Friedricha Gilly’ego.
David Gilly dorastał w mieście Schwedt. Pod koniec wojny rozpoczął życie zawodowe jako kierownik odbudowy Kostrzynia i Gorzowa. W 1770 roku został Krajowym Mistrzem Budowlanym, w 1779 roku zaś – Dyrektorem Budowlanym Pomorza, po czym przeniósł się do Szczecina, gdzie wzniósł między innymi szereg kamienic mieszczańskich oraz publiczny szpital św. Piotra. W 1788 roku został powołany do Berlina na urząd w Wyższym Departamencie Budownictwa i zlecono mu nadzór w prowincjach: Pomorze, Wschodnie i Zachodnie Prusy oraz w części Marchii Brandenburskiej (to jest Starej Marchii), a po rozbiorach Polski w prowincjach założonych na terenach objętych administracją pruską. Projekty architektoniczne Davida Gilly’ego podporządkowane są zasadom prostoty, użyteczności i wzniosłości, charakterystycznym dla pruskiej redakcji klasycyzmu europejskiego.
Friedrich Gilly był synem Davida Gilly’ego. Wcześnie rozpoczęte przez ojca wdrażanie młodego Friedricha w pracę budowniczego zaowocowało zamiłowaniem chłopca do rysowania i malowania. Rysunki i ryciny, w których Gilly syn podejmował tematykę pomorską, stanowią skromną i stosunkowo niewielką część jego prac. Niemniej zasługują na uwagę, odzwierciedlając charakterystyczne cechy jego ideału sztuki, bliskie dzisiejszemu minimalizmowi: piękno wyrażone przez celowość, prostotę i podporządkowanie wszystkich elementów całości dzieła.

(na podstawie Wstępu Anny Teut i artykułu Ewy Gwiazdowskiej Friedrich Gilly jako rysownik i grafik)