Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Bartłomiej Rogalski

Przemiany kulturowe na Pomorzu Zachodnim i Przednim w młodszym okresie przedrzymskim (III–I w. p.n.e.)

Przemiany kulturowe na Pomorzu Zachodnim i Przednim w młodszym okresie przedrzymskim (III–I w. p.n.e.)

Cena podstawowa dla wariantu: 49,00 zł