Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Materiały Zachodniopomorskie NOWA SERIA tom XVI

Ilość stron: 430
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2020
ISBN/ISSN : 0076-5236
Język: polski
Miejsce wydania: Szczecin
Długość: 170 mm
Szerokość: 25 mm
Wysokość: 240 mm
Cena podstawowa dla wariantu 66,00 zł

Materiały Zachodniopomorskie dokumentują bieżące badania naukowe muzealników szczecińskich oraz środowisk współpracujących z Muzeum. Poszczególne roczniki zawierają:
– zbiór rozpraw i materiałów z zakresu archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa, sztuki i dziedzin pokrewnych
– odkrycia
– recenzje i omówienia

W tym numerze:

 

STUDIA I MATERIAŁY

L.Kamyszek,L.Żygadło. Ślady osadnictwa z epoki kamienia i wczesnego średniowiecza oraz odkrycia z okresu wczesnego średniowiecza na stanowisku nr 12 w Kędzierzynie gm.Sianów, pow.koszaliński.

Bogdan R.Przybyła. Konstrukcje megalityczne w dorzeczu środkowej Regi. Badania nieinwazyjne w latach 2015-2017

J.Rola. "Północna brama" państwa Mieszka I. Wyniki ratowniczych badań archeologicznych przeprowadzonych w 2008 roku w Ujściu nad Notecią.

A.Wrzesińska. Ekspertyza antropologiczna szczątków kostnych.

A.Sikorski. Elementy tekstylne na fragmentach skórzanego obuwia.

K.Zamelska-Monczak. Średniowieczna i nowożytna ceramika naczyniowa z badań ratowniczych przeprowadzonych w Ujściu w 2008 roku.

G.Horoszko. "Zaginione-ocalone". Średnowieczne monety ze skarbu gryfińskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum w Koszalinie.

A.Lindenhayn-Fiedorowicz. Pokój w Stralsundzie a rozkwit późnogotyckiej architektury sakralnej na pomorzu Zachodnim.

M.Ober. Ceramiczne płaskorzeźby portali kościołów w Drawsku Pomorskim i Dobiegniewie.

M.Pawłowski. Pozyskiwanie złota od ludności cywilnej w okresie I wojny światowej w świetle dokumentów Naczelnego Prezydenta Prowincji Pomorskiej w Szczecinie.

ODKRYCIA

K.Bucka. Brązowa siekierka ze skrzydełkami ze Świętego, pow.stargardzki. Przyczynek do badań nad metalurgią późnej epoki brązu.

B.R.Przybyła. Znaki graniczne z okolic Ginawy,gm. Węgorzyno.

RECENZJE I OMÓWIENIA

P.Pietkowski. Szczecińskie stawy.

M.Kurzyńska. Materiały do biblografii, archeologii Pomorza Zachodniego.Wstęp. 

KRONIKA

A.Słowińska. "Dzban roku". Wystawa czasowa.

A.Kuchcińska-Kurcz. Wojna i przełom ustrojowy w "Przełomach"- kronika wystaw.

A.Lew-Machniak, M.Peszko. Józef Gabriel Jęczkowiak- zapomniany bohater listopada 1918.