Civitas et urbs Stetinum

Cena podstawowa dla wariantu 29,00 zł
Ilustracje: kolorowe
Język: polski, angielski
Ilość stron: 102
Oprawa: miękka
Rok wydania: 2015
ISBN/ISSN : 978-83-63365-23-3
Długość: 16 mm
Wysokość: 23 mm

"Dzieje Szczecina od dawna stanowią przedmiot badań naukowych. Jeszcze pół wieku temu najważniejsze w  tych studiach były przekazy pisane, obecnie coraz wyraźniej uwidocznia się rola materiałów archeologicznych, zyskujących nawet status pełnoprawnych źródeł historycznych, zwłaszcza w  odniesieniu do okresu kształtowania się kultury mieszczańskiej w  średniowieczu i  czasach wczesnonowożytnych.[...] Archeologiczne badania wykopaliskowe, prowadzone na obszarze Starego Miasta od kilku dziesięcioleci, są pierwszym etapem prac nad rekonstrukcją historii Szczecina. Ogromne kolekcje przedmiotów wymagają starannego, nowoczesnego opracowania w  gronie specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, nie tylko historyczne. Takie postępowanie gwarantuje maksymalne wykorzystanie potencjału poznawczego źródeł materialnych". (ze wstępu Dyrektora Lecha Karwowskiego)