Internetowa Księgarnia

Muzeum Narodowego w Szczecinie

Archeologia

Moda_Maj__w._Eli_4ddcadbc07163

Moda Majów. Elita i dwór - Jaina 600-900 n.e.

Cena podstawowa dla wariantu: 22,00 zł
Przemiany_kultur_4d92d4063beef

Przemiany kulturowe na Pomorzu Zachodnim i Przednim w młodszym okresie przedrzymskim (III–I w. p.n.e.)

Cena podstawowa dla wariantu: 47,00 zł
Zapytaj nas
Nie_tylko_archeo_4b29ea3950ac0

Nie tylko archeologia. Księga poświęcona pamięci Eugeniusza „Gwidona” Wilgockiego

Cena podstawowa dla wariantu: 49,00 zł
Wczesno__redniow_4b29ea6874260

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe na stanowisku 2a w Cedyni, województwo zachodniopomorskie

Cena podstawowa dla wariantu: 35,70 zł
Zapytaj nas
Bez-nazwy-26

Res et Fontes. Księga jubileuszowa dr. Eugeniusza Cnotliwego w 70. rocznicę urodzin

Cena podstawowa dla wariantu: 30,00 zł
Bez-nazwy-22

Mezolit Pomorza

Cena podstawowa dla wariantu: 9,00 zł
Zapytaj nas
Bez-nazwy-21

Społeczeństwa mezolityczne. Osadnictwo, gospodarka, kultura ludów łowieckich w VIII–IV tysiącleciu p.n.e. na terenie Europy

Cena podstawowa dla wariantu: 30,00 zł
Strona 3 z 3